| AJANKOHTAISTA - AKTUELLT

Stort arv till Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet

Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet har fått ta emot ett stort arv från en synskadad privatperson hemmahörande i Jyväskylä.

Stiftelsen tog egendomen i sin besittning i maj 2018. Donatorn Jaakko Kuitunen var 87 år när han dog i januari 2018. Jaakko Kuitunen föddes i augusti 1930. Hans syn försämrades redan i barndomen på grund av en ögonsjukdom.

Donatorn, som var bosatt i avlägsen by, kände i slutet av 1940-talet att han ville lära sig någonting och vidga vyerna. Några ungdomar han kände började studera på folkhögskola. Då en bekant rekommenderade Bibelstiftelsen inledde han där en åtta veckor lång kurs hösten 1949. Men hans synskada var ett problem och han deltog i kursen som en gästelev.

Jaakko Kuitunen flyttade till Jyväskylä 1952. 1960 började han tillverka borstar. Det blev också hans livsverk och under de sista åren hans hobby ända tills han flyttade till vårdhemmet. Han var en ytterst flitig och framgångsrik företagare som levde ett anspråkslöst liv. Anspråkslösheten märktes i hans dagliga liv. Han var mycket noga med hur han använde sina pengar.

Kuitunen gav under hela sitt liv till regelbundet donationer av olika storlek till Bibelinstitutet. Han deltog ofta också i olika tillställningar som Bibelinstitutet ordnade. Den 27 januari 2009 gjorde han upp ett legat med personalen på Bibelstiftelsen. Legatet bestod av tio bostadsaktier av olika storlek, som skulle gå till Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet. Bostadsaktierna finns i området Mäki-Matti i Jyväskylä.

MERVI SIITARI, JAAKKO KUITUNENS BRORSDOTTER

Bibelinstitutet: En mycket viktig donation

Vad innebär den här donationen för Bibelinstitutet, verksamhetsledare Lauri Vartiainen?

– Donationen var väldigt viktig för oss. Fjolåret var tungt för Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet, vi hade stiftelsens troligtvis första samarbetsförhandlingar och det var ekonomiskt mycket stramt. Då behövdes verkligen hjälpen av vännerna. De strukturella förändringar som gjordes i fjol har fungerat och just nu är vår ekonomi i betydligt bättre skick än tidigare.

Är den här donationen den största eller en av de största någonsin?

– Den hör åtminstone till de klart största av de testamenten jag känner till. Så här på stående fot minns jag ett annat testamente i samma storleksklass. Det är vanligen understödjare utan bröstarvingar som även efter sin död vill fortsätta stödja sådant som är viktigt för dem.

Hur vanligt är det att Bibelinstitutet får donationer?

– Stiftelsen för Finska Bibelinstitutet utför mångformigt andligt arbete och hjälparbete runt om i Finland. Bibelinstitutet är ett lite missvisande namn eftersom folkhögskolan bara är ett av våra arbetsfält. Cirka 40 procent av stiftelsens budget utgörs av donationer och stöd av arbetets vänner. Vi får tusentals donationer av olika slag och storlek varje år. Testamenten och legat utgör cirka 300 000 euro av dessa varje år. Vårt arbete skulle med andra ord inte vara möjligt utan vännernas stöd och vi är ytterst tacksamma för dem. Just nu är kring ett halvt dussin testamenten, där Bibelinstitutet på något sätt finns upptecknat, i bouppteckningsfasen. Testamenten är ett ganska vanligt och etablerat sätt att stödja allmännyttiga aktörer. Det är till bland annat religiösa och ideella organisationer samt bistånds- och kulturorganisationer som människor testamenterar sin egendom.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ