| KOULUT - SKOLAN

Där är mormor vid Stationsvägen!

Detektivarbete i Grankulla – eller livet i lokalhistoriska arkivet

Under 1900-talets tre sista decennier växte och organiserades arkivet avsevärt.

Under 2000-talet har det däremot inte nämnvärt utvecklats; en liten del av bilderna har visserligen digitaliserats men mycket mer borde göras. För närvarande sköts allt med frivilliga krafter.

Arkivet får i dag besök både under öppethållningstider – första tisdagen i månaden kl. 15-18 – men ofta också under andra tider. Besökarna är för det mesta intresserade av den egna omgivningens förändring, andra söker och forskar i historiska fakta av allmänt intresse.

Då material tas emot får det en plats med anteckningar bland flera tusen bilder från tidigare.

Okända bilder läggs åt sidan men kan efter en tid identifieras genom jämförelser, diskussioner eller ”lyckokast”. Det senare betyder att en annan besökare ser en bild och utbrister; ”där är mormor i trädgården vid Stationsvägen”. Då kan bilden få personnamn, årtal och adress!

Villa Elyceum

I oktober 1997 kom en person till arkivet med några bilder och frågade var farfars gamla hus, Villa Elysée  fanns i Grankulla. Markanvändningsavdelningen i stadshuset gick igenom papper och kartor och fick fram Villa Elyceum (det rätta namnet) på Trädgårdsvägen 10 samt den nuvarande ägarens namn.

Arkivbesökaren och ägaren träffades och en hel del intressant kom fram. Gamla bilder och dokument kopierades, nya bilder visades och en historia skrevs om villan och mänskorna i den.

Här följer några uppgifter:

Parcellen Elyceum såldes 8.9.1912 av den stora markägaren Ab Grankulla ”till Herr Karl Edvard Nyholm för en köpeskilling om 1800 finska mark”.

I köpebrevet stipulerades bland annat att

–        köparen är skyldig att inhägna det förvärvade området med ”ett snyggt stängsel”;

–        på parcellen får uppfödas grisar eller svin endast för eget behov;

–        på parcellen må icke uppföras fabrik…. eller som genom larm, rök, dålig lukt eller på annat sätt kan vålla de omkringboende obehag.

Huset stod troligen färdigt 1913 för familjen flyttade då in med fyra barn. Muraren Nyholm hade arbetat bland annat på Fiskars i Pojo och 20 år som gårdskarl i Helsingfors vid Bulevarden 7-9.

Trakten kring Trädgårdsvägen 10 bestod enligt en gammal handritad karta av relativt små parceller och bebyggdes främst av hantverkare. De kände sig troligen mera hemma  bland folket i Gröndal än bland de stora tomtägarna runt Grankulla station.

År 1919 köptes tomten av den familj som bebott den sedan dess, i dag i femte generationen.

Villa Elyceum är väldokumenterad. Materialet kan studeras under arkivets öppethållningstider liksom all annan grankulladokumentation.

Till den hör brev, kartor, gamla lokaltidningar, byggnadsbeskrivningar, minnesanteckningar mm.

Villa Constantia

Förra året fick arkivet ett fotografi av fem herrar i kostym. Det föreställer Axel af Forselles med sina fyra söner. De sitter utanför en villa som har en speciell knutdekoration som svagt syns ovanför vattentunnan.

Bakom yngste sonen Fredrik längst till höger syns en obetydligt indragen del av fasaden som tyder på en veranda. Den har stående brädfodring medan den egentliga fasaden bakom herrarna har liggande. Med dessa detaljer bekräftades att villan var familjen af Forselles villa och att en villa med frågetecken i arkivet nu fick sin ägare och adress. De fem herrarna sitter troligen där det för fotografering är ljusast, alltså mot söder. Det betyder att Forsellesvägen i dag löper bakom villans norra fasad vilket bekräftas av de stora väggkartorna i stadshuset, i markanvändningskorridoren

Villan döptes till Constantia efter fru Constance af Forselles, tidigare hovfröken vid det ryska hovet.

Tomten har namnet Constantia på den gamla handritade kartan och ligger där mellan de inritade namnen Åsa och Axel. Tomterna Constantia och Axel  bildade en stor tomt och fadern hade planer på fyra villor för sina söner.

Av detta blev intet och Villa Constantia hann senare vara hem bland annat åt familjen Heldt förrän den revs i mitten av 1960-talet. Nu står där två höghus snett bakom den gamla villans grindstolpar som står kvar. Bakom höghusen längs södra sidan av Forsellesvägen finns andra minnen av villatiden. Fruktträd och bärbuskar, kanske några perenner brukar tyda på gamla trädgårdar. Nu vet vi också varifrån vägen fått sitt namn. I dag skulle villan ligga vid Forsellesvägen 18.

Villa Åsa var Janne Thurmans första villa i Grankulla. Den byggdes 1905 och Thurman, Grankullas grundläggare bodde där i några år. Under den tiden bildades Ab Grankulla som köpte upp stora jordområden och parcellerade ut marken. Villasamhället Grankulla grundades i mars 1906. Villa Åsa skulle i dag ligga vid Forsellesvägen 20.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *