| KOULUT - SKOLAN

Gamla vägar till Grankulla

 För länge sen gick en gammal väg genom Grankulla, Gränkull i folkmun…

Längs den körde bönderna södra Esbos säd till kvarnarna vid Bemböle-forsarna. Kvarnvägen är i dag Gräsavägen och Bembölevägen.

En annan mycket gammal väg norrom Grankulla är Gamla Åbovägen.

På bilden (1) syns den som ett rakt streck nedanför den blivande slalombacken.

Vägen drogs från Stora Strandvägen, som under vår tid i turistsyfte fått namnet Kungsvägen och som gick mellan Åbo och Viborg.

Helsingfors byggdes under 1500-talet och man behövde en väg ner till kusten från Strandvägen.

På flygfotot som förmedlats av Försvarsmaktens infocentral och tagits sommaren 1944 syns flera viktiga vägar:

Från korsningen vid Bemböle kaffestuga går tre vägar.

Till höger har vi Strandvägen/Kungsvägen.

I mitten som ett rakt streck går den på 1930-talet byggda Åbovägen.

Och till vänster ser vi Gamla Åbovägen som här möter Bembölevägen i den branta backen vi alla känner till strax nedanom dagens Kauniala, här ännu som Bad Grankulla.

Hittar ni också Glims hemman eller Jorf gård, nästan mitt emot varandra?

Gamla Åbovägen fortsätter ut från bilden mot Petasbacken upp förbi den gamla vägvisarstenen med åtta gårdsnamn i norra Esbo, förbi soldattorpet och A. Pelanders stora privatvilla, sedan 1924 Arbetarakademin.

Den går sedan ner mot Grännäsbacken och fortsätter mot Gröndal och Helsingfors.

Då bussar började trafikera Grankulla längs Åbovägen kom de uppför Grännäsbacken och vek av vid Arbetarakademin till Stationsvägen.

Före bussarnas tid hette vägen på gamla kartor Träskända vägen. Den var då en anspråkslös sandväg för hästkärror men mycket nödvändig för transporter norrifrån in i det växande samhället.

Två barn sitter på en stor sten vid den vägen på 1910-talet (3).  Stenen torde finnas kvar vid nuvarande Stationsvägen 27 norrom sportplanen.

Senare förenades sandvägen med Bembölevägen, nära  dagens simhall, och gick ner till Grankulla station som  på en gammal bild skymtar mellan vintergranarna (4).

Här har den gamla kvarnvägens backe breddats. Den har kallats Gränkullbacken, Stationsbacken och Hougbergs backe. Det sista namnet kommer från Hougbergs bageri vid Stationsvägen 4, rivet på 1970-talet. Få se hur länge det namnet lever kvar i Grankulla ?

Källor

Det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans

Esbo museums fotosamlingar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *