| KAUPUNKI - STADEN

Idéerna synade, dags för detaljplaneringen?

Samhällstekniska nämnden behandlar tisdagen den 7 juni frågan om när detaljplaneringen av stadskvarteret börjar. Stadsstyrelsen tar upp frågan den 15 juni och besluter ifall detaljplaneringen inleds.

Stadens informationssekreterare Markus Jahnsson betonar att detaljplaneringsprocessen är lång, minst två år.

– Vi kommer att ha många olika skeden framför oss under de kommande åren med framläggningar av planerna och tillfällen för deltagande, såsom att höra invånarna och möjlighet att besvära sig, säger Jahnsson.

Han är noga med att påpeka att inget av de vinnande förslagen förverkligas som sådana, utan att de finns med som idéer för den kommande planeringen. 

”Kampen om Grankulla stadshus har börjat”, skrev Hbl 25.5 på första sidan. Dramatiskt så det förslår. Vilken är din kommentar?

– Stadshusets öde avgörs först då hela processen är klar, det vill säga står huset kvar eller förläggs stadens administration i ett nybygge. Det är långt till dess.

Grönområde av vikt

I Hbl intervjuades nyligen Grankullabon Bo-Christer Björk om planerna. Helsingin Sanomat eller Länsiväylä har inte tagit upp ärendet. Björk var även en av undertecknarna i en kritisk insändare i KG6 i april.

– Vi är många som har starka åsikter i frågan. Det centrala är inte bevarandet av stadshuset självt utan förstås helheten bestående av stadshuset, den egentliga parken framför den, det område som idag används till parkering, och barnlekparken. Man kan lugnt säga att området nu är Grankullas ”kaupunginaukio”, något av en stadsskvär och en grön oas, säger Björk.

– För oss som dagligen rör sig igenom området är detta ett grönområde av största vikt. Vi orkar inte alla gå till Gallträsk för att inte tala om Kasaberget. Helheten kompletteras av flera relativt låga våningshus kring allt detta, som alla har öppna och lummiga gårdar som syns bra när man tassar framför köpcentret, istället för dessa tokiga stängda kvartersgårdar som tycks vara på mode i dagens arkitektur, i form av en hög massig betongmassa söder om Grankullavägen.

Enligt Björk kan det bra byggas på den redan för bostadshus stadsplanerade tomten mellan Junghansgränd och Villa Junghans, förutsatt att man håller sig till samma öppna koncept och proportioner som i de nuvarande rödtegelshusen från ca 1970 som finns i korsningen till söder och väster om tomten.

– Det vore ju ingen vau-arkitektur, men nog så väl i harmoni med den existerande omgivningen, funderar Björk som är förundrad över tongångar om att man skulle vara tvungen att ”offra” stadshustomten för att kunna rädda villaområdena.

Björk anser att staden nu borde ta en ”time-out” och se hur bland annat trafiken och parkeringen om något år har påverkats av köpcentrets utvidgning och de pågående bostadsbyggena i centrum.

Värdefull tävling!

Ordföranden för priskommittén, stadsfullmäktigeordföranden Veronica Rehn-Kivi säger att idétävlingen var värdefull.

– Tävlingen höll hög klass och nu kan vi plocka russinen från kakan för att bevara en Granianda i vårt centrum.

– Vi vill ha ett urbant centrum som ändå är grönt och öppet och som alla kan vandra igenom. Det ska inte vara låst för något visst husbolag. Och det som är jätteviktigt är att vi har en park mot rondellen, konstaterar Rehn-Kivi, själv arkitekt.

NCC jobbar på

Det så kallade Dragkedshusets saga är snart all när NCC gör plats för Grani köpcentrums nya del och det sista av de planerade bostadshusen i centrum, Tribuuni.

Det som är klart är att rivningen av det gamla kontorshuset vid Grankullavägen 9 torde vara färdigt i slutet av juli / början av augusti.
Dagligen arbetas det mellan kl. 7 på morgonen och 19 på kvällen, de bullersamma och dammande arbetspassen uppger NCC sig försöka utföra mellan klockan 9 och 16.
Tågordningen för byggnadernas uppförande är sedan att arbetet med köpcentrets fastighet står först i turen, medan bostadshuset torde få vänta ännu ett tag.

– Hur länge, det kan vi inte i det här skedet uttala oss om, säger enhetschef Jyri Raunio vid NCC.

– Det handlar om hur snabbt bostäderna går åt och planeringsarbetet för de lägenheterna kunderna har valt är gjort och byggnadslovsprocessen undanstökad. Vi hoppas förstås att byggandet börjar på hösten, säger Raunio.


Idén med idétävlingen

EN ÖPPEN TÄVLING 2.11.2015–15.2.2016. Tävlingen var en allmän planeringstävling under pseudonym som var öppen för alla. Den ordnades av staden i samarbete med Finlands Arkitektförbund SAFA. De bästa bidragen fanns utställda i stadshuset och på nätet mellan 19.5 och 3.6.

IDÉN MED IDÉTÄVLINGEN var framförallt att samla realistiska, högklassiga och genomförbara idéer inför en ändring av detaljplanen för centrumområdets fortsatta utveckling söder om Grankullavägen.

GRANKULLAKARAKTÄR. Tävlingen hade som syfte att skapa ett centrumområde, där byggnaderna med gaturum och torg ska bilda en stadsmiljö med Grankullakaraktär. Stadshuskvarterets tomter är i stadens ägo och kommer att fullborda centrumhelheten.

ENHETLIG STADSBILD. Det var meningen att tävlingsdeltagarna skulle arbeta fram en enhetlig stadsbild med främst bostäder, men också med en proportionerlig volym affärs-, kontors- och kommunala förvaltningslokaler.

STADSHUSETS ÖDE. Tävlingsdeltagaren skulle avväga om den befintliga 40-åriga stadshusbyggnaden renoveras eller rivs helt eller delvis. Vid rivning skulle en ny plats inom tävlingsområdet anvisas för förvaltningslokalerna.

DAGISET RIVS, GULA VILLAN BEVARAS. Stadshustomten och dess södra granne, Junghansgränden 3, utgör enligt tävlingstexten tillsammans en tydlig helhet på ca 2,5 ha. Den riktgivande byggvolymen är ca 25–30 000 m2 våningsyta. Daghemsbyggnaden på stadshusets tomt ska rivas och Gula Villan ska bevaras.

VEM VANN VAD? Den totala tävlingssumman var 115 000 euro och tre pris utdelades; första pris var 50 000 €, andra pris 30 000 € och tredje pris 20 000 €. Två förslag inlöstes till priset av 7 500 € var.

TÄVLINGENS RESULTAT.

1. “Huvilat”. Selina Anttinen och Vesa Oiva. Anttinen / Oiva.
2. ”Tillsammans”. Samat tekijät kuin yllä / Samma upphovsmän som ovan.
3. ”Taskut” MDH-Arkitekter SA. Minna Riska, Dagfinn Sagen, Helge Lunder, Heleri Nömik, Ida Revfem, Benjamin Sjöberg, Sigbjörn Willemsen & Masu Planning: Malin Blomqvist och Sune Oslev.
Lunastettu / Inlösen Garden & City Aaro Artto, arkitekt SAFA, assistent Salla Hoppu, arkitekt SAFA/ Arkkitehtityöhuone Artto Palo Rossi Tikka Oy.
Lunastettu / Inlösen Tiku ja Taku Väinö Nikkilä, arkitekt SAFA, Jussi Palva, arkitekt SAFA, Riina Palva, arkitekt SAFA, Ilkka Salminen, arkitekt SAFA. Assistenter: Aino Airas, tekn.kand./ark., Otto Autio, tekn.kand./ ark., Tero Hirvonen, inr.arkit. SIO, Jukka Kangasniemi, tekn.kand./ ark. och Milla Parkkali, arkitekt SAFA. Verstas Arkkitehdit Oy.
Kunniamaininnat / Hedersomnämnanden Leviathan Perttu Pulkka, arkitekt och Härold Teemu Aarnio, Viivi Snellman, Marcus Ahlman, Julia Petterson-Hakava, Martin French/ Arkkitehtitoimisto Stefan Ahlman Arkitektbyrå Oy.

PRISKOMMITTÉN. Valtuuston pj / Fmgeordförande Veronica Rehn-Kivi (myös lautakunnan pj / även ordförande i kommittén) arkkitehti / arkitekt SAFA, kaupunginhallituksen pj / stadsstyrelseordförande Finn Berg, kaupunginhallituksen jäsen / stadsstyrelseledamot Lauri Ant-Wuorinen, kaupunginhallituksen 1. Vpj / stadsstyrelsens 1. viceordf Tapani Ala- Reinikka, taitelijilja / konstnär Nina Ruokonen, arkkitehti / arkitekt Tuomas Rajajärvi, kaupunginjohtaja stadsdirektör Torsten Widén (vaihdettu / utbytt 10.2 Christoffer Masar), yhdyskuntatoimen johtaja / direktören för samhällsteknik Marianna Harju, arkitekt, maankäyttöpäällikkö / markandvändningschef Marko Lassila, kaupunginsihteeri / stadssekreterare Gun Söderlund, Esa Kangas, arkkitehti / arkitekt SAFA, Virve Väisänen, arkkitehti / arkitekt SAFA.

Förstapristagarna Selina Anttinen och Vesa Oiva med tävlngsteamet kring sitt verk ”Huvilat. Till vänster priskomitténs och stadsfullmäkiges ordförande Veronica Rehn-Kivi och till höger stadsdirektör Christoffer Masar.  Förstapristagarna Selina Anttinen och Vesa Oiva med tävlngsteamet kring sitt verk ”Huvilat.

Till vänster priskomitténs och stadsfullmäkiges ordförande Veronica Rehn-Kivi och till höger stadsdirektör Christoffer Masar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *