| KOULUT - SKOLAN

Sparåtgärder och enhetsskolan

Våren här i Grankulla har ur kommunalpolitikens synvinkel dominerats av tre teman: sparåtgärder framtvingade av det strukturella underskottet i ekonomin, spekulationer om den kommande finansieringen av vården, och den finska skolförvaltningens planer för enhetsskola.

Vid ekonomiseminariet 16.5 framförde stadsdirektören och sektordirektörerna åtgärder för att få balans i ekonomin. Mindre sparåtgärder, bättring av effektiviteten och ändringar i verksamhetssätten är på kommande inom snart sagt all stadens verksamhet. Som helhet var beskeden vi fick ändå rätt lugnande, tyckte jag. Stadsdirektör Masar tycks verkligen ha fått personalen med sig i att aktivt tänka ut de bästa sätten att göra verksamheten effektivare. Tillsammans fixar vi det här – bara vi kan enas om sparåtgärderna.

Situationen blir visserligen en helt annan om det skulle gå så att beskattningen för att finansiera social- och hälsovården läggs upp enligt det värsta skräckscenariot för Grankulla. I så fall skulle Grankullabornas skattesats stiga med upp till 4 procentenheter och hela grundkonceptet med vår stad sådan vi känner den skulle vara hotad.

Under de senaste veckorna har det sjudit kring Grankulla i de sociala medierna. Den finska skolförvaltningens projekt för enhetsskola och planerna på att flytta lågstadieeleverna till en enhetsskola i Kasavuori medan det finska gymnasiet skulle flyttas till Mäntymäki står klara och nu kvarstår endast att fatta beslut i saken. Beredningen i saken är långt framskriden men för många stadsbor kom det hela ändå som en överraskning. Många verkar tycka att saken inte har beretts så öppet och med sådan delaktighet för stadsborna som man kunde önska sig av en småstad som understryker vikten av fungerande närdemokrati.

Själv gjorde jag ett försök att väcka diskussion om saken i en kolumn för jämnt ett år sedan. Då var tiden ännu inte mogen, men nu pågår en intensiv diskussion både i de sociala medierna och vid informationsmötet som stadsstyrelsen och skolförvaltningen ordnade.

Stadsstyrelsen har hittills uppgett som sin riktlinje att en enhetsskola med enhetlig förvaltning och pedagogik nog kan grundas, men den ska verka i de existerande skolbyggnaderna. Det här är också min egen syn på saken. Ärendet kommer sannolikt att behandlas under juni både i nämnden för undervisning och småbarnsfostran och i stadsstyrelsen. Fullmäktige fattar beslut i saken först efter sommaren.

Juha Pesonen

Fullmäktiges II vice ordförande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *