| - AKTUELLT

Förvaltningsdomstolen har förkastat besvären mot tillståndet att inleda verksamheten vid gruppfamiljehemmet. Stadsdirektör Masar: ”Jag är nöjd”.

Helsingfors förvaltningsdomstol har beslutat att förkasta besvären som åtta Grankullabor hade lämnat in mot byggnadsnämndens beslut att bevilja Helsingfors Diakonissanstalt tillstånd att inleda verksamheten vid gruppfamiljehemmet för flyktingbarn på Yrjö Liipolas väg. Det går inte att besvära sig över detta beslut.

– Det här betyder att gruppfamiljehemmet kan inleda sin verksamhet i lugn och ro, konstaterar Grankullas stadsdirektör Christoffer Masar.

Masar konstaterar att beslutet var väntat och att han är lättad, eftersom barnen nu kommer att kunna flytta in i en hemlik omgivning till jul.

De personer som lämnade in besvären bor i grannskapet till huset på Yrjö Liipolas väg som ska bli gruppfamiljehem.

De anhöll om att förvaltningsdomstolen skulle upphäva Grankulla stads byggnadsnämnds beslut den 28 september om att bevilja bygglov för tillfällig ändring av bruksändamålet samt nämndens beslut den 26 oktober om tillstånd att inleda verksamheten.

Helsingfors förvaltningsdomstol fattar beslut om besvären över bygglovet skilt för sig vid en senare tidpunkt.

– Vi antar att förvaltningsdomstolen kommer att förkasta också besvären över bygglovet, säger stadsdirektör Masar.

Redan tidigare berättade stadsstyrelsens ordförande Finn Berg att fullmäktige i Grankulla hade beslutat i juni att staden bär sitt ansvar genom att ordna med bostäder för ett antal asylsökande som har kommit till Finland och beviljats uppehållstillstånd.

– Det är glädjande att Grankullas beslut nu kan verkställas. Vi hoppas att alla kommuner och deras invånare vill delta i den här humanitära insatsen.

NINA WINQUIST

Fullmäktige beslutade 13.6.2016 att staden förbinder sig att ge kommunplats enligt den kalkylmässiga andel som NTM-centralen anvisat (12 personer) för asylsökande som får positivt beslut om uppehållstillstånd. Gruppfamiljehemmet hör till denna kvot.

Grankulla stad har dessutom förbundit sig att ta emot 10 kvotflyktingar enligt fullmäktiges beslut från år 2013. De sista kvotflyktingarna för 2016 bosatte sig i Grankulla i oktober.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *