| - AKTUELLT

Välbesökt demonstration i Junghansparken

Över hundra människor samlades i parken under Villa Junghans en solig eftermiddag i början av maj som svar på ett upprop av Tom Sandström och den evige aktivisten Nalle Valtiala.

Det här var veterligen den andra demonstrationen i Grankullas historia, den första på 1970-talet hade som mål att bevara rivningshotade Villa Junghans, vilket man också lyckades med. Nalle Valtiala, som kallar sig en evig aktivist, var en av de drivande krafterna också den gången.

Arrangörerna vill bevara parken söder om stadshuset. Även om bostadshus ingår i planerna för området sedan länge är det först nu som byggplanerna kan komma att aktualiseras.

– Vi bor i närheten och promenerar ofta här i parken. Jag har räknat att här finns minst 19 olika slags träd och buskar, säger Eeva Anttinen som har kommit för att stödja initiativet.

Flera tal hölls under aktionen, bland annat jämfördes Junghansparken med Esplanadparken i Helsingfors och med Central Park i New York.

– Ingen skulle komma på tanken att bygga höghus på Esplanaden, säger Nalle Valtiala. Vi måste bevara den natur vi har kvar i Grankulla.

Efter talen sjöng Anna Kettunen från Granhultsskolan Evert Taubes Änglamark.

Arrangörerna samlade in namn på en adress som ska lämnas in till beslutsfattarna. 176 personer skrev på adressen efter demonstrationen.

– Grankullaborna får underteckna adressen ännu i samband med Granidagen den 18 maj, säger Tom Sandström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *