| - AKTUELLT

Centrumgallerian tar form

Arbetet med köpcentret i Grankulla centrum framskrider med fart. Pålningen av byggnaden gjordes enligt tidtabellen medan en del byggelement redan är på plats i den norra delen.

Det är ett febrilt arbete som pågår i centrum och det orsakar ibland oljud. När det här numret av Kaunis Grani utkommer pågår arbetet med bottenplanets golv samt arbetet med parkeringsdäcket och förbindelsen till den äldre delen.

Byggandet av köpcentret fortsätter.

Under juli utvidgades byggarbetsplatsen söderut där ett parkeringsområde framför biblioteket försvann. Man började gräva grunden för gallerigången men sedan fick man vänta på reparation av pålningsmaskinen.

Lyftkranen flyttades också till den södra delen för att fortsätta arbetet där. Arbetet åstadkommer en del buller och enligt arbetsplatsingenjör Mika Kivinen från Fira Oy sker arbetet inom ramen för tidtabellen.
– Pålningen inleddes en vecka tidigare än planerat. Det berodde på att det just då fanns en ledig pålningsmaskin. Lediga maskiner finns inte alltid på marknaden, därför måste vi anpassa tidtabellerna till andra byggnadsprojekt, omtalar Kivinen. Till råga på allt gick pålningsmaskinen sönder och man fick vänta på uppgifter om när den kunde repareras.

Pålningen av gallerigången och därmed bullret pågår enligt Kivinen högst en vecka.

Han påpekar att Fira Oy endast ansvarar för byggandet av köpcentret. I områdets norra del har slagen från pålningen av en spontvägg i den underjordiska parkeringshallen orsakat buller men Fira är inte entreprenör eller har ansvar för det arbetet.

Under ombyggnadsarbetet har en del företagare flyttat till en annan del av köpcentret medan någon håller stängt. Bankautomaten har flyttats till närheten av bibliotekets huvudingång.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *