| YLEINEN - ALLMÄN

Kyrkoherden ser fram emot jubileumsåret

Församlingarna i Grankulla har nästa år varit självständiga i förtio år. Nyvalda kyrkoherden i finska församlingen, Mimosa Mäkinen, avslöjar att det finns en del idéer inför jubileumsåret. Under hösten inleds arbetet på allvar med att mejsla fram ett program som ska genomföras 2018.

-Vi kommer att ge ut information senare då vi har något mera konkret att berätta. I planerna ingår att använda siffran förtio som tema och att arrangera något idrottsevenemang samt en jubileumsmässa. Det blir säkert ett mångsidigt program för hela familjen under hela året. Det är många som kastat fram idéer och i höst tar vi itu med arbetet på allvar, säger Mäkinen.

Kyrkoherde Mimosa Mäkinen

Hon valdes i maj till kyrkoherde för den finska församlingen, en tjänst där hon tidigare vikarierat och sedan varit tillförordnad. Nu säger hon sig vara glad och tacksam men också ödmjuk inför uppgiften som kyrkoherde.
– Det blir egentligen inte en ny vardag utan snarare fortsätter jag med det arbete jag redan påbörjat. Det nya är att få planera framåt från en fast grund.

Mimosa Mäkinen valdes för att hon var motiverad att utveckla församlingen. Själv tycker hon att församlingens vardag redan fungerar på en mycket bra nivå. Några större förändringar i ledarskap eller arbetssätt behöver inte göras, men riktningen i vilken församlingen ska utvecklas kommer att handla om hur församlingsmedlemmarnas delaktighet blir mera synlig och inte enbart så att församlingen är den som ordnar program för medlemmarna. Mäkinen vill att församlingsmedlemmarna är med och förverkligar program som deltagare. Men då krävs ett nytänkande både bland personalen och bland församlingsmedlemmarna. Det är något man tillsammans kommer att utveckla vidare.
Mimosa Mäkinen finner mycket positivt i att Grankulla är en liten stad.
-Då är det lätt för oss att vara närvarande och avstånden är korta. Vi kan skapa relationer som är långvariga och sträcker sig över generationerna. Det är en stor resurs. Vi har goda relationer till skolor och många lokala aktörer och det möjliggör ett mångsidigt samarbete.
Att det är övervägande kvinnor som arbetar i den finska församlingen tror hon närmast är en slump.
– Det kyrkliga arbetet intresserar kvinnor. Men det behövs både män och kvinnor inom kyrkan, det måste finnas plats för alla kön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *