| YLEINEN - ALLMÄN

Junghans parken till fullmäktige

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0Email this to someonePrint this page

Medborgarinitiativet för Junghansparken har fått 412 namnunderskrifter. Stadsstyrelsen tar ärendet till fullmäktigebehandling eftersom initiativtagarna i frågan är mer än 2 procent av den röstberättigade befolkningen. Ärendet tas till behandling inom sex månader.