| KAUPUNKI - STADEN

Grankullaelever mötte andra språkminoriteter i Europa

Tio studerande från Gymnasiet Grankulla samskola har deltagit i ett Erasmus+ -projekt vars tema har varit språkliga minoriteter. De har jobbat tillsammans med studerande från Italien, Polen, Schweiz, Skottland och Wales. På bilden från Sterzing i Italien ses Astrid Holmström, Otto Stenman, Tomas Törn och Valter Mårtensson tillsammans med sina värdar.

Minoritetsgrupperna som deltog i projektet var förutom oss finlandssvenskar också rätoromaner från Schweiz, gaelisktalande ungdomar från Skottland, kasjubier från Polen, tysktalande studerande från Italien och en grupp kymrisktalande studerande från Wales.

Familjeliv i minoritetskulturer

Här får studerande från Grankulla får prova på traditionella folkdanser i Chojnice i Polen. (foto: Phil Lovell)

Det arrangerades projektmöten i Finland, Polen, Italien och Wales. Under träffarna bodde gästerna i värdfamiljer för att på riktigt få uppleva varje lands kultur, speciellt minoritetskulturen.

– Man får en bättre inblick i vardagen när man får bo hos en familj än vad man skulle få om man bodde på hotell, säger Valter Mårtenson.

– Familjelivet blir en alternativ aktivitet till arbetet man gör på dagarna, påpekar Otto Stenman. Annars finns det risk att det bara blir häng på ett hotellrum vilket i längden inte ger en så mycket.

Tre träffar i Europa

Det var Gymnasiet Grankulla samskola som höll i trådarna för projektet och det var lärarna Sarah Mattila och Brita Långström som tog initiativet och gjorde det möjligt. Den första träffen ägde därför rum i Finland hösten 2016. Under den första träffen utforskade vi sambandet mellan språk och identitet. Första träffen var mest ett skrap på ytan över vad vi skulle komma att jobba med under de andra träffarna.

Den andra träffen ägde rum i Polen under våren 2017. Temat där var minoriteternas historia och geografiska bakgrund. Vi jobbade mycket med drama och tog också upp hur det är att tala ett minoritetsspråk i praktiken. Eftersom det här var andra träffen var det extra roligt att återse gamla vänner som varit i Grankulla i december.

Under träff nummer tre, som ägde rum under hösten 2017, samlades deltagarna i den norra delen av Italien där italienarna talar tyska. Från Grankulla deltog därför de studerande som har läst tyska sedan lågstadiet. I Italien låg fokus på de olika minoriteternas rättigheter och status inom landet. Grupperna hade förberett sig genom att under en månads tid följa med medier och studera rådande attityder mot minoriteterna i respektive land.

Deklaration om språkminoriteters rättigheter

Projektet sammanfattades i mars 2018 i norra Wales. Under sista träffen knöt vi ihop det vi gjort under alla tidigare träffar. Vi fokuserade mycket på hur man kan tillämpa det vi lärt oss, bland annat inom politiken och skolan och författade t.ex. en deklaration om språkminoriteters rättigheter. I slutet av veckan började det synas ledsna miner hos deltagarna eftersom projektet började skrida mot sitt slut. Vi visste att våra vägar sannolikt inte skulle mötas igen.

Det som ännu återstod av projektet var att sprida vidare det vi lärt oss under de två gångna åren. Det skulle alla länder göra genom att ordna en slags festival i sitt hemland. Planeringen av festivalen påbörjades i Wales och vårt eget program ägde rum i maj. Vi öppnade upp projektet för de andra studerande i skolan bjöd också in gäster till skolan för att sprida budskapet till en större publik.

Större förståelse för finlandssvenskar

Projektet har varit givande eftersom vi har fått en bättre förståelse för både andra kulturer och vår egen. Vi förstår nu hur bra ställt vi finlandssvenska har det jämfört med andra minoriteter, men vi vet också att vi inte är ensamma om vår ställning. Vi tror att vi i framtiden kommer att använda vårt modersmål mera och inte bara använda engelska eller finska av bekvämlighetsskäl. Vi har fått kontakter runt omkring Europa och blivit mer öppna för andra kulturer och nya människor. Vi tror att projektet kommer följa med oss i framtiden som en god erfarenhet av internationellt samarbete och teamwork och vi som deltagit i projektet är nu alla ännu stoltare över att vara finlandssvenskar än vi var för två år sedan!

Om du vill kan du läsa mera om våra resultat på projektets blogg: http://championsoflanguagesandminorities.blogspot.fi/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *