| KAUPUNKI - STADEN

Barnträdgårdslärarnas löner höjs i Grankulla

Lärarna inom småbarnspedagogiken, dvs. barnträdgårdslärarna, får ett lönepåslag i Grankulla från och med årsskiftet.

Personalsektionen beslutade enhälligt på måndagen (8.10) att lönerna höjs med 130 euro per månad. Utöver det väntas stadsfullmäktige dessutom godkänna en tilläggspott i budgeten som höjer lönerna med ytterligare 95 euro per månad.

Stadsdirektör Christoffer Masar är nöjd över att staden nu kommer att kunna erbjuda konkurrenskraftiga löner inom småbarnspedagogiken.

– Jag hoppas att detta kommer att betyda vi får mera behörig personal till daghemmen och därmed både lättar på personalens arbetsbörda och dessutom kan erbjuda Grankullabarnen kvalitativt ännu bättre småbarnspedagogik, säger han.

Lönehöjningen gäller i praktiken en mängd olika yrkesgrupper, men staden har denna löneförhöjningsrunda beslutat att rikta största delen av löneförhöjningarna till småbarnspedagogiken.

– De största höjningarna går till lärare inom småbarnspedagogiken, speciallärare inom småbarnspedagogiken och daghemsföreståndare, alla i samma storleksklass, men också bl.a. barnskötare inom småbarnspedagogiken och skolpsykologerna får en mindre löneförhöjning, säger Masar.   

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *