| KAUPUNKI - STADEN

Stadsdirektörerna inom huvudstadsregionen uppmuntrar invånarna till klimathandlingar

Borgmästaren i Helsingfors och stadsdirektörerna i Esbo, Vanda och Grankulla deltar i vår kampanj om Klimatgympa för att inspirera invånare i huvudstadsregionen till klimatvänliga val i sina egna vardagsliv.

I klimatgympavideorna vill borgmästare Jan Vapaavuori tillsammans med stadsdirektörerna Jukka Mäkelä, Ritva Viljanen och Christoffer Masar (bild från videon) locka människor att delta i kampanjen. I videorna berättar de hur de själva tänker delta i klimatgympan. Klimatgympan är utvecklad av Helsingforsregionens miljötjänster HRM, och den är en tjänst som vem som helst kostnadsfritt har möjlighet att delta i.

Videorna där stadsdirektörerna vill inspirera invånare att gå med i Klimatgympan hittar du på Klimatinfots YouTube-kanal, här: https://bit.ly/2ClwgZs

Nästan 70 procent av klimatutsläppen i Finland kommer från hushållens konsumtion, och därför har invånarna en viktig roll för att städerna ska lyckas nå sina klimatmål.

–  Klimatförändring är ett ord som idag vilar på våra allas läppar, och allt flera av oss vill kunna välja de klimatvänliga alternativen. Ofta vet man emellertid inte vad det lönar sig att göra, och vilka av de vanliga vardagsvalen som verkligen har en betydelse. Därför har vi i Klimatgympan samlat ihop olika handlingar som har betydelse för klimatet, och som i många fall innebär rätt så enkla saker. De lämpar sig både för nybörjaren och för de längre hunna, berättar projektchefen för HRM:s Klimatifo Mira Soini-Nordström.

Klimatgympan bygger på att personal trainers inspirerar och handleder deltagarna till sundare val gällande boende, resor, föda och konsumtionsvanor.

– Det som är gör gott för klimatet gör ofta också gott för oss själva: nyttomotion i stället för att ta bilen, att äta mindre kött, att sova i svala utrymmen, och ekolättja främjar dessutom både hälsan och välmåendet, sägs det i ett pressmeddelande.

Klimatgympan är avsedd för alla som är intresserade av ett klimatvänligare liv. Gympaprogrammen pågår i fyra veckor, och omfattar veckobrev, gympavideor, veckouppgifter, en sluten Facebook-grupp, samt livechatt. Registrera dig på adressen www.Ilmastotreeni.fi.

HRM:s klimatinfo inspirerar och uppmuntrar invånare, bostadsbolag och små och medelstora företag inom huvudstadsregionen till klimathandlingar som sparar energi, och som hör samman med förnybar energi, resor, mat och konsumtion. Klimatinfot grundades redan 2010, med avsikten att föra ner huvudstadsregionens klimatstrategier på marknivån.

Klimatinfot finansieras av städerna Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *