| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktige: Grankullas skatteprocent hålls oförändrad

Fullmäktige beslutade på måndagskvällen att budgeten för 2019 baserar sig på en skatteprocent på 17.

Enligt preliminära uppskattningar av Kommunförbundet kommer skatteinkomsterna att stiga med hela 6,1 % år 2019. Statsandelarna är dock fortfarande negativa för Grankulla. Stadens verksamhetsutgifter ökar med ca 0,6 miljoner euro jämfört med innevarande år och verksamhetsbidraget försvagas något jämfört med år detta år.

Årsbidraget är bättre än år 2018. Avskrivningarna stiger betydligt på grund av att Villa Breda blivit färdigt. Bokslutet för 2019 kommer att uppvisa 2,7 miljoner euro överskott. Det strukturella resultatet utan markförsäljningsvinster och ersättningar enligt markanvändningsavtal visar ett underskott på ca 900 000 euro.

Investeringsutgifterna är fortfarande på hög nivå, ca 13 miljoner euro. Stora husbyggnadsprojekt är Mäntymäen koulu (1,7 mn euro 2019) och Kasavuoren koulukeskus (1,1 mn euro 2019). Ett annat stort projekt är investeringen i infrastrukturen i centrum (3,2 mn euro 2019).

Planperiodens investeringar kan genomföras med inkomstfinansiering och inga lån för dem behövs. Fastighetsskatterna hålls kvar på miniminivå, den allmänna fastighetsskatten är 0,93 och fastighetsskatten för fast bostad 0,41.

Budgeten finns på www.grankulla.fi/ekonomi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *