| YLEINEN - ALLMÄN

Tågparkering irriterar pendlare – ingen lätt fråga att lösa

Nu börjar måttet vara rågat för Grankullabon Jan Mattlin. Han hör till de stadsbor som tar tåget in till jobbet i Helsingfors och parkerar därför då och på parkeringen intill järnvägen. Det han irriterar sig på är att polisen bötfäller bilister som parkerar på platser som inte är markerade längs gräsmattan vid parkeringen då det annars är fullt.

– Tanken är ju att vi ska främja kollektivtrafiken och att man håller på så här och småjävlas med människor ökar inte viljan att åka kollektivt, säger han.

Han har själv inte fått böter, men har hört om många som fått det. Han har ingen förståelse för bötfällningen, eftersom bilarna står så att de inte stör andra. Redan cirka kl. 8.15 börjar de egentliga platserna ta slut.

– Man blir säkert inte glad då man kommer hem efter en lång arbetsdag och hittar en böteslapp på vindrutan.

Jan Mattlin säger att det här i vissa fall lett till att folk börjar köra bil till jobbet istället för att ta tåget. Han efterlyser nu en lösning på parkeringsproblemet kring järnvägsstationen. Den nya zonreformen kommer antagligen att öka efterfrågan på parkeringsplatser ytterligare.

Vi bollar över frågan till staden. Parkeringen, som är avgiftsfri, ägs av VR, men vad kan staden göra för att underlätta parkeringen för de som åker tåg, stadsdirektör Christoffer Masar?

– Det kan låta lite märkligt, men det här är faktiskt ingen lätt fråga som man kan ge ett entydigt svar på. Det finns många orsaker till att infartsparkeringsplatserna inte räcker till. Det här är i grund och botten ett regionalt problem och utbudet av infartsparkering är otillräckligt längs hela strandbanan, säger han.

Ungefär 70 procent av dem som parkerar vid Grankulla infartsparkeringsplatser kommer från annan ort. En potentiell ökning av infartsparkeringsplatserna i staden innebär kostnader i miljonklassen för Grankullas skattebetalare, och vore enligt Masar endast en kortvarig lösning på problemet.

– Inom kort skulle infartsparkerarna från annan ort hitta de nya fria platserna, och därefter skulle läget igen vara det nuvarande. Detta skulle samtidigt kraftigt öka på genomfartstrafiken i Grankulla och leda till både mera trafikstockningar och försämrad trafiksäkerhet, säger han.

Fler cykelplatser

Det gäller att vara tidigt ute för att få en parkeringsplats vid järnvägsstationen. Jan Mattlin försöker så ofta som möjligt promenera till stationen, men när han kommer med bil och det inte finns plats parkerar han på platser som inte är markerade.

Staden kommer att öka på mängden cykelplatser nära stationen.

– På grund av Grankullas korta geografiska avstånd så har största delen av Grankullaborna goda möjligheter att antingen gående eller cyklande ta sig till järnvägsstationen eller alternativt till närmaste busshållplats och därifrån åka till stationen, säger Masar.

Det åker många bussar med korta mellanrum längs med huvudlederna i Grankulla, och invånarna kan enligt honom med ganska kort promenad nå en busshållplats och därmed också järnvägsstationen. Bussresan sker dessutom med samma biljett som tågresan.

Förbättrar skyltningen

Staden ska enligt Masar också att förbättra på skyltningen vid infartsparkeringen, så att det klart framkommer vilka platser är tillåtna och vilka inte.

– Det som i framtiden måste övervägas är byggandet av portar till infartsparkeringen och tillåtande av parkering endast med HRT-resekort. Alternativt kan infartsparkeringen avgiftsbeläggas. Redan en liten avgift skulle troligen minska på efterfrågan en hel del och därmed frigöra platser för Grankullabor, säger han.

Masar konstaterar att det finns långsiktsplaner för mera infartsparkeringsplatser under markytan i samband med stadsbanan, men samma problem kvarstår ur Grankulla perspektiv, dvs. en nästan oändlig efterfrågan av speciellt avgiftsfria tilläggsparkeringsplatser.

Hur tror du att den nya zonindelningen påverkar parkeringen i Grankulla, blir det fler som tar tåget från staden i framtiden?

– Jag hoppas att Grankullaborna i högre grad börja använda kollektivtrafiken efter att den nya zonindelningen med de lägre biljettpriserna tas i bruk. Eftersom infartsparkeringens kapacitet redan är i full användning, så betyder det i praktiken att läget för infartsparkeringen blir oförändrad. Alla avgiftsfria långtidsparkeringsplatser nära Grankullas två tåghållplatser kommer att vara i fullt bruk under arbetsveckorna, men så är läget redan nu. All möjlig framtida tilläggskapacitet kommer genast att fyllas, ifall det inte samtidigt sker en radikal tillökning av parkeringsplatsernas antal också i närområdena.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *