| KAUPUNKI - STADEN

Stadsdirektören: Inkomstskatten kvar på tidigare nivå i Grankulla

Stadsdirektörens budgetförslag 2020 är nu publicerat.

–  Inkomstskatten föreslås förbli vid nuvarande 17 %. Jag föreslår heller inte några höjningar till fastighetsskatterna, säger Christoffer Masar.

Resultatet i nuvarande svåra kommunalekonomiska läget är enligt honom nöjaktigt, cirka 1,1 milj. €. 

– Men även detta är avhängigt på ifall tomtförsäljningar och markanvändningsavtalsersättningar blir av enligt planerna. Budgeten utgår från mycket lägre uppskattningar om skatteinkomsternas utveckling än vad Kommunförbundet gjort, säger han.