| YLEINEN - ALLMÄN

Frivilliga sitter med döende

– Man får mer än det tar. Så uttrycker sig Arja Kalmari, som sitter med äldre när de är i livets slutskede. Hon är en av de frivilliga i Finska bibelsällskapets projekt Lohtua läsnäolosta – Närvaro som tröstar, och som går ut på att rekrytera och utbilda frivilliga att vara med de äldre på vårdhem då döden närmar sig.

Man kan kanske tro sig att det är tungt att se människor dö. Men det är det inte, intygar även Lea Mäkeläinen, den andra av Villa Bredas frivilliga som Kaunis Granis reporter träffar i december.

– Man får alltid kraft här. Jag går alltid härifrån på lätta fötter. Det man ger sig hän för, ger kraft, kärlek och sinnesro, säger Lea Mäkeläinen.

Lea Mäkeläinen (t.v.) och Arja Kalmari har länge varit aktiva inom frivilligarbetet.

Pensionärerna Mäkeläinen och Kalmari har en lång bakgrund av frivilligarbete bakom sig. Båda ville ha något att göra efter pensioneringen och frivilligarbete var då ett naturligt val, eftersom det ger mer än det tar. Mäkeläinen fick en lång utbildning om vård i livets slutskede för frivilliga av Esbo stad och församlingar redan för flera år sedan.

De frivilliga kan en längre tid regelbundet träffa en äldre som får vård i livets slutskede eller en ensam äldre, eller så får de ett samtal från vårdhemmet om ett akut behov. Det kan t.ex. vara de anhöriga som vill vila sig och önskar att någon frivillig kan komma och sitta med den döende medan de inte kan vara närvarande.

– Det verkar som att det här fungerar väl. De ringer till en person och om hen inte kan ringer de upp nästa, säger Arja Kalmari.

Vad gör man när man sitter med den döende?

– Det beror helt på personen, om hen alls talar. Det kan hända att vi inte utbyter ett enda ord. Jag smeker, nynnar, sjunger. Hudkontakt är viktigt, famnen är viktig. För mig är det viktigt att jag kan överlämna personen från famnen till döden. Människan får ju sin början i famnen, har fötts till famnen. Finns det då något finare sätt att lämna livet än i en famn? säger Lea Mäkeläinen.

Stöd för den döende

Bibelsällskapets treåriga projekt går ut på att rekrytera, utbilda och förmedla frivilliga till vårdhem i huvudstadsregionen och Västra Nyland. 24 enheter är med i projektet. De frivilliga är närvarande hos de döende och är vid behov med ända till slutet.

I vårdhemmen har projektet tagits väl emot och det har fått positiv respons, enligt projektets utbildare Kaisa Timperi. Just nu har man kring 50 aktiva frivilliga inom ramen för projektet. Totalt har kring 100 personer hittills varit med om den första informationsträffen.

Projektet ordnar också två fördjupade utbildningskvällar per år för de aktiva. Villa Breda stödjer sina frivilliga med regelbundna träffar.

– Det betyder mycket, skapar en känsla av samhörighet, säger Arja Kalmari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *