| KAUPUNKI - STADEN

Stadshusområdets detaljplan remitterades

Förslaget till ändring av detaljplanen för stadshusområdet, som har varit bordlagt sedan november 2019, remitterades för ny beredning vid samhällstekniska utskottets möte (11.2).

Förslaget remitterades med vissa ändringsförslag gällande det s.k Ormhuset.

– Förslaget gick ut på att en våning tas bort från ändan mot Tunnelvägen, från 6 till 5 våningar, säger utskottets ordförande Finn Berg till KG.

Dessutom förkortas delen som går över Junghansgränden med hälften, vilket betyder att träden bevaras.

Sedan när det blir aktuellt kommer stadsstyrelsen att fatta beslut om att lägga fram planförslaget. Målet för projektet är att skapa möjligheter för boende och tjänster i området, samt förvaltningslokaler för staden som ersättning för det nuvarande stadshuset.

Stationsvägen 10-14

Samhällstekniska utskottet beslutade däremot att lägga fram utkastet till ändring av detaljplanen för Stationsvägen 10–14. Planutkastet läggs fram under perioden 20.2–20.3.2020. Målet med projektet är att bygga fler bostäder inom området i form av ersättande nybyggnation.

Utskottet föreslår också för stadsstyrelsen att förslaget till ändring av detaljplanen för centrum (Grankullavägen 7–9) ska läggas fram. Stadsstyrelsen behandlar ärendet 2.3.2020. Målet för projektet är att genom ett undantagsbeslut ändra planen så att den motsvarar det rådande läget.

Läs mer på utskottets föredraging > (ärende 5, texten på finska)

Läs mer på utskottets föredraging > (ärende 5, texten på finska) eller på  https://www.kauniainen.fi/Ak230sv

Läs mer på utskottets föredraging > (ärende 3, texten på finska)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *