| - Historia

Känner vi huset? Villa Odenvall presenteras

Uppe på Stationsvägens backe står en ljus stenvilla bredvid Nya Paviljongen. Villan har en historia.

Den börjar då Evald Odenvall besluter att bygga en villa för sig och sin familj i det nygrundade villasamhället Grankulla. Han valde en mycket solig tomt och bad arkitekt Alarik Tavaststjerna göra ritningar för både villa och växthus. De vackra ritningarna i akvarellfärger är bevarade och finns arkiverade i det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans. De hör till det fåtal som existerar från den första ”byggboomen” i Grankulla 1906–12 då 497 fastigheter bildades och de flesta bebyggdes i snabb takt. Ritningarna är daterade 1909.

Familjens två barn gavs hemundervisning trots att granntomten samtidigt bebyggdes med Grankulla samskola. Evald Odenvall var mycket intresserad av växter, både vilda och odlade. Spår av den tiden kan ännu ses i den södra sluttningen med bland annat tovsippor och irisblommor gömda i gräset. Sluttningen är fortfarande terrasserad, kanske för växthuset och för att binda jorden i den steniga marken. Under villasamhällets första årtionden var det vanligt med köksträdgård och även privata växthus förekom – förutom de rent kommersiella, till exempel Olssons vid Bredavägen eller Wasastjernas vid Gräsavägen.

Då inbördeskriget vintern 1918 bröt ut flyttade familjen Odenvall snabbt bort. Den tomma villan användes några månader av den röda sidan som högkvarter där man bland annat förhörde Grankullabor, främst om vapeninnehav. Samskolans byggnad tömdes och användes som sjukstuga. När kriget avslutades flyttade familjen Odenvall inte tillbaka. Samskolans elever återvände för en tid av vårterminen 1918.

Villa Odenvall – så har den kallats i mer är 100 år – köptes av Grankulla för den växande byråkratin. År 1919 hyrde Grankulla ut 4 rum till samskolan och 1927 hela villan och därmed fick skolan en egen gymnasiedel.

Kommunkansliet flyttade till det så kallade Gula huset (i tiden kallad Forsbloms villa) vid Thurmansallén 3 för personalen behövde i sin tur mera rum då Grankulla blev köping 1920. Villa Odenvalls läge gjorde det möjligt att från taket följa med bombanfallen över Helsingfors vintern 1944, vilket lär ha intresserat ortens pojkar. Sommaren 1944 – under brinnande krig – beslöt köpingsfullmäktige sälja hela villan med tomtmark till skolans stiftelse. År 1948 höjdes villan med en tredje våning enligt ritningar av arkitekterna Eva och Hilding Ekelund.

Då grundskolan infördes i Grankulla 1977 övertogs alla samskolans byggnader av staden. Villa Odenvall användes länge för skolundervisning men med nya skolbyggnader runt skolgården kunde villan ges annan användning. Grankulla konstskola (grundad 1978) flyttade in i början av 1980-talet. Konstskolan stöds av en understödsförening och ger undervisning för barn och unga. Den finns i hela översta våningen och har Grankullas bästa utsikt mot Finska viken. Vårt Medborgarinstitut fick sina första egna utrymmen i villan 1984 men flyttades 1991 till Villa Wulff som då ägdes av staden. MBI har sedan 2005 ett eget hus, Petra vid Norra Mossavägen. I Villa Odenvalls östra källare finns en samling av samskolans gamla skolmaterial (det så kallade skolmuseet) från den privata tiden 1907–77. I den västra källaren samlas tidvis Naturklubbens barn. Grankulla musikinstitut, också stödd av en understödsförening, ger delundervisning i byggnaden som också fått ett Digilab för unga.

Villa Odenvalls betydelse i dag är stor. Den har plats för olika aktiviteter, på finska och svenska. Verksamheten är ledd och mycket uppskattad av hundratals unga, i konst, musik och nyteknik.

Källor: Intervju 4.2.20 med J Odenvall Grankulla samskola 1907-57, festskrift av rektor Magnus Hagelstam

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *