| KAUPUNKI - STADEN

Stadsfullmäktige: Skattesatserna för nästa år på nuvarande nivå

Stadsfullmäktige i Grankulla beslutade på måndagen (16.11) att nuvarande skattesatser för inkomst- och fastighetsskatter hålls oförändrade nästa år.

Inkomstskattesatsen för 2021 är 17,0 %.

Budgetförslaget som nu är under behandling har uppgjorts enligt de strikta budgetdirektiv som styrelsen gav på våren.

Resultatet för 2021 beräknas visa ett underskott på ca 3,4 milj. euro. Det strukturella resultatet visar ett ännu större underskott, ca 6,7 milj. euro, d.v.s. då man från resultatet drar av försäljningsinkomster och ersättningar för markförsäljning.

Fullmäktige godkänner budgeten slutligt i december.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *