| KAUPUNKI - STADEN

Stadsfullmäktige tar ställning till stadsbanan på måndag: “Inget företag skulle gå med i ett dylikt projekt enligt dessa villkor”

Det är viktigt att först noggrant planera, så att vi får en slutsumma för projektet. Det säger politikerna som står bakom stadsstyrelsens stadsbaneförslag.

– Inget företag skulle gå med i dylikt projekt enligt dessa villkor.

Det säger Mikko J. Salminen (Saml.), som lade fram det förslag om stadsbanan som godkänts av stadsstyrelsen. Fullmäktige tar ställning till förslaget på måndag.

Grankulla stad förbinder sig enligt förslaget i det här läget endast att delta i planeringskostnaderna för stadsbanan. När planerna är klara fattas ett nytt beslut om stadens andel av kostnaderna.

Salminen säger att staden inte har råd att investera 30 miljoner – eller 40-60 miljoner om kostnaderna skenar iväg som det gick med metron eller spårjokern – i en situation då skolorna, Kasavuori och Mäntymäki, behöver saneras. 

– Om vårdreformen framskrider enligt planerat är vår ekonomiska situation ännu knepigare.

På samma linje är också SFP:s Johan Johansson, som stödde Salminens förslag. Kostnaderna för banan – nu alltså närmare 30 miljoner euro, är tillsammans med vårdreformen en alldeles för stor bit att svälja.

– År 2014 talades det om kostnader på 4,6 miljoner euro för Grankullas del, säger han. 

Bägge två understryker att det först är viktigt med en omsorgsfull planering, så att slutsumman för projektet klarnar.

– Om vi räknar med nyttan för Grankulla och lägger den i proportion till avgiften på 30 miljoner så är detta en verkligt dålig investering för oss, säger Salminen och hänvisar också till den uppskattning som forskare vid Aalto-universitetet gjort om att 2019 års kollektivtrafiknivå kommer att uppnås först år 2029. Covid-19 kommer att permanent påverka vårt sätt att jobba och tyvärr också öka privatbilismen. Nu när många börjat köra bil tar det år innan de återvänder till kollektivtrafiken. Det här är alltså forskarnas bedömning, säger Salminen.

Olika åsikter i fullmäktige

Han påpekar också att stadsbanan har planerats i årtionden. Under den tiden har trafikregleringen då det gäller tåg, flyg och bilar utvecklats betydligt och därför kan kapaciteten för de nuvarande två spåren höjas märkbart. Även detta alternativ bör enligt honom utredas istället för att gå vidare med gamla antaganden.

Johan Johansson (t.v) och Mikko J. Salminen. Ingen av dem vågar förutspå om styrelsens förslag går igenom i fullmäktige.

Är detta en sådan kompromiss som du och Samlingspartiet kan leva med om fullmäktige godkänner den?

– Jag klarar av att leva med den, eftersom jag föreslog den. I vår grupp finns säkert olika åsikter och hur det går ser vi i fullmäktigesalen på måndag, säger Salminen.

Detsamma konstaterar Johansson för SFP:s del. 

– Själv kan jag godkänna stadsstyrelsens förslag. SFP som grupp ställer sig mycket kritisk till att fullmäktige skulle godkänna avtalet som sådant. Vi har ännu inte i vår grupp diskuterat stadsstyrelsens förslag så jag kan inte ännu säga hur gruppen ställer sig till förslaget.  

Ovanlig situation

Stadsbanefrågan remitterades till ny beredning och behandlades därefter vid ett extra stadsstyrelsemöte, vilket är ovanligt i Grankulla. 

Varför är detta en så svår fråga för staden?

Johansson påminner om att det handlar om en stor investering, motsvarande 3 års investeringar i Grankulla, och det är därför frågan är svår. 

– Vi vet att den finska skolsidan måste ha nya utrymmen eftersom Mäntymäki-skolan är för liten. Vi vet också att simhallen borde grundsaneras. Frågan som vi politiker måste ställa oss är med vilken tidtabell vi vill och kan göra dessa investeringar. Det handlar om politiska prioriteringar, säger han.

– Här är det frågan om verkligt stora investeringar, instämmer Salminen. Det har inte gjorts någon kostnads-nyttoanalys ur Grankullas synvinkel utan staten och Esbo har utgått ifrån synen att vi kör med samma modell som tidigare. Om en sådan analys gjordes vore det här definitivt inte lönsamt för oss. Naturligtvis måste även det regionala samarbetet beaktas, men vårt ansvar i fullmäktige är i första hand att titta på investeringar ur Grankullas synvinkel, säger Salminen.

Ingen av dem vågar förutspå om styrelsens förslag går igenom i fullmäktige. De tror inte heller att beslutet, om det här godkänns, försvårar samarbetet med grannkommunerna i framtiden.

– Samarbetet i huvudstadsregionen står inte och faller på hur mycket Grankulla investerar i stadsbanan. Ekonomiskt ansvarstagande uppskattas i allt samarbete, också i detta samarbete, säger Johansson.

– Jag tror inte att detta försvårar samarbetet. Esbo och staten förstår våra ekonomiska realiteter, säger Salminen. 

Fullmäktige 23.11. Följ diskussionen i fullmäktige på nätet här.

Sändningen inleds cirka tio minuter innan mötet börjar.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *