| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktige beslöt om budgeten för 2021 på måndagskvällen

Staden ekonomi ska balanseras utan att höja skatterna. Resultatet för 2021 visar ett underskott på ca 3,7 miljoner euro.

Årsbidraget är ca 3,6 miljoner euro mindre än i budgeten för detta år.

Stadens strukturella resultat är dock ca 7,0 miljoner euro på minus, då man beaktar resultatet utan markförsäljningsvinster och ersättningar enligt markanvändningsavtal.

– Stadens buffertar håller för några dåliga år, men tjänstemannakåren och kommande fullmäktige får jobba mycket med att få stadens ekonomi långsiktigt in på en hållbar grund igen, skrev stadsdirektör Christoffer Masar i sin kolumn i Kaunis Grani förra veckan.

Skatteinkomsterna växer måttligt. Budgeten räknar en tillväxt på 1,2 miljoner euro.

Investeringsutgifterna år 2021 är förhållandevis höga, hela 12,3 miljoner euro. Bland husbyggnadsprojekten märks framför allt renoveringen av ungdomsgården (6,0 milj. euro) och förskolans lokaler i Granhultsskolan (1,3 milj. euro).

Övriga större nyheter i budgeten är att klient- och patientdatasystemet Apotti tas i bruk i april och att parkeringsövervakning införs fr.o.m. början av året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *