| YLEINEN - ALLMÄN

Enkät till vårdnadshavare, dagispersonal får beröm

Grankulla, Esbo, Helsingfors och Vanda genomförde i månadsskiftet oktober–november en gemensam kundenkät för vårdnadshavare till barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik eller förskoleundervisning.

Kundenkäten skickades till nästan 60 000 vårdnadshavare med barn i kommunal eller privat småbarnspedagogik. Sammanlagt 15 269 svar inkom.

Genom enkäten kartlades barnens och vårdnadshavarnas erfarenheter av småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt deras utvecklingsönskemål.

De högsta betygen gavs för barnens trivsel och personalen i småbarnspedagogiken och förskolan. Barnen och vårdnadshavarna upplevde också att barnen har bra och tillräckliga kamratrelationer i småbarnspedagogiken och förskolan.

– Enligt svaren kunde kommunerna utveckla barnens möjligheter att delta i planeringen av verksamhetens innehåll samt hanteringen av respons, idéer och önskemål från föräldrarna. Enligt resultaten av enkäten finns också utrymme för förbättring i fråga om ännu mångsidigare användning av olika lärmiljöer utöver platsen för småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen, sägs det i ett pressmeddelande.

De gemensamma resultaten från kundenkäten offentliggjordes vid ett tillfälle som direktsändes från Helsingfors stadshus den 13 januari. En sammanfattning av enkätresultaten finns på kommunernas webbplatser. Resultaten gås igenom tillsammans med vårdnadshavarna vid de småbarnspedagogiska enheterna.

Enkäten kunde besvaras på svenska, finska, engelska, estniska, ryska, arabiska och somaliska. Innolink Research Oy ansvarade för det tekniska genomförandet av enkäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *