| KAUPUNKI - STADEN

Försökskommunerna för tvåårig förskoleundervisning har valts – Grankulla med

Undervisnings- och kulturministeriet genomför ett försök med tvåårig förskoleundervisning från ingången av augusti 2021 till utgången av maj 2024. Från och med augusti ordnas tvåårig förskoleundervisning i 102 kommuner.

 

De kommuner som ska delta i försöket har nu valts och Grankulla deltar. Försöket gäller barn födda 2016 och 2017.

Till försöket valdes i enlighet med försökslagen (1046/2020) genom slumpmässigt urval  kommuner eller områden som består av kommuner, sägs det i ett pressmeddelande. Försöksverksamhetsställena samt barnen i försöks- och kontrollgruppen bestäms senare i början av 2021.

Syftet med försöket är att stärka jämlikheten i utbildningen, utveckla förskoleundervisningens kvalitet och genomslag, utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen och utreda familjernas serviceval samt att få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande, sociala färdigheter och utvecklingen av en sund självkänsla.

– Utbildning stärker välbefinnandet både i fråga om individer och hela samhället och den ska börja med en småbarnspedagogik som effektivt jämnar ut skillnader i lärande som beror på exempelvis familjebakgrunden under hela skoltiden. Försöket med tvåårig förskoleundervisning hjälper oss att stärka småbarnspedagogikens kvalitet och jämlikhet genom att det ger värdefull information till stöd för beslutsfattandet, säger undervisningsminister Jussi Saramo i ministeriets pressmeddelande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *