| KAUPUNKI - STADEN

Mikael Flemmich föreslås bli ny bildningsdirektör

Stadsstyrelsen i Grankulla föreslår att fil.mag. och hum.kand. Mikael Flemmich ska utnämnas till ny bildningsdirektör.

Mikael Flemmich.

Han verkar nu som t.f. bildningsdirektör i Kyrkslätt. Det slutliga beslutet fattas av stadsfullmäktige vid ett möte den 12.4.

Grankullas förra bildningsdirektör Heidi Backman blev tidigare i år utnämnd till ny direktör för universitetsservicen vid Åbo Akademi.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *