| KAUPUNKI - STADEN

Mikael Flemmich ny bildningsdirektör

Stadsfullmäktige i Grankulla har valt fil.mag. och hum.kand. Mikael Flemmich till ny bildningsdirektör.

Valet gjordes på måndagen (12.4.) och det var enhälligt. Flemmich verkar nu som t.f. bildningsdirektör i Kyrkslätt.

Vid mötet beviljades även fullmäktigemedlemmen Finn Berg (SFP) befrielse från sitt uppdrag. Han har den 11.3 ansökt om befrielse av hälsoskäl. Veronica Fellman är SFP:s första ersättare och hon valdes till ny medlem av fullmäktige.

Berg har varit ordförande för det samhällstekniska utskottet. Till ny medlem i utskottet valdes Christoffer Lindqvist (SFP) och till utskottets ordförande medlemmen Camilla Sederholm (SFP).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *