| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Det blev ett annorlunda år, igen!

Den 18 mars, 2020 beordrades vi inom förvaltningen börja jobba på distans.

Samtidigt måste skolans personal snabbt ändra sina undervisningsmetoder och omvandla bekanta och beprövade metoder till att nyupptäckt och testning på vad som fungerar på distans. Sedan dess har de lotsat våra unga via närundervisning, distansundervisning eller hybridformer av dessa två. En stor eloge bör riktas till personalen i våra skolor då de igen kämpat sig igenom ett annorlunda läsår. Varje dag har de påmint de unga i våra skolor om handhygien och trygga avstånd och det som lätt glöms, varje dag har vår personal utsatt sig för möjlig Covid-19 smitta. Trots det, har de varje dag infunnit sig i sina klasser för att lotsa våra unga vidare på sin lärostig. Visst är detta värt en eloge!

I skivande stund, blickar jag med glädje på de dalande siffrorna gällande positiva fall av Covid-19 samtidigt som jag följer med de stigande siffrorna gällande procenten av vaccinerade. I skrivande stund har över 30% av Finlands befolkning vaccinerats minst en gång.

Dock är det inte enbart pandemin som gör läsåret bakom oss till ett annorlunda år, lika betydelsefullt är lagförändringen gällande den utvidgade läroplikten som trädde i kraft den 1.1.2021. Den utvidgade läroplikten påverkar alla de unga som nu avslutar grundskolans klass nio, och yngre. Målet är att alla ska avlägga en examen på andra stadiet. Jag vill gärna låna från Undervisningsministern Jussi Saramo och här citera honom ”I den gamla världen kunde man få arbete med enbart grundskoleutbildning och stanna kvar hos samma arbetsgivare hela livet. Numera är det inte möjligt – man måste ha beredskap att uppdatera sin kompetens i alla slags yrken och med alla slags utbildningar, allt från yrkeshögskola till akademisk utbildning. Att ge varje människa möjligheter att uppdatera sin kompetens under hela tiden i arbetslivet är i dagens värld den bästa sysselsättningspolitiken.” Med lagförändringen ställer sig Finland i ledet med länder som t.ex. Belgien, Tyskland och Nederländerna som medger att grundskoleutbildningen helt enkelt inte räcker för att bäst förbereda samhället för en oviss framtid.

Utan att förringa effekten av lärdomarna erhållna under pandemin för vår framtida skola så ser jag att betydelsen av den utvidgade läroplikten står i samma rang som då grundskolan instiftades. Vår värld har förändrats så pass mycket att vi idag talar om livslångt lärande. De flesta jag diskuterat med ser betydelsen av andra stadiets utbildning och förstår att denna utbildning kan underlätta för våra unga att hitta sin plats i samhället. Visst kan det kännas dyrt för samhället då utbildningen på det andra stadiet enligt den nya lagen blir kostnadsfri för de som studerar, men säkerligen kommer kostnaderna att betala sig på sikt då all unga får endera en yrkesutbildning eller förberedande utbildning för högskolorna. Det kan kosta betydligt mer för samhället att lösa de problem som uppstår då unga vuxna faller utanför samhället och aldrig under sin livstid klarar sig utan samhällets hjälp.

Trots allt, är inte utbildning den bästa gåva vi kan ge våra unga?

MARIA EKMAN-EKEBOM

UNDERVISNINGSCHEF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *