| KAUPUNKI - STADEN

Stadens rengöringsservice surfar på vågtoppen: Verksamhetsändring gav resultat

Det började blåsa nya vindar i rengöringsservicen för tre år sedan: köpet av rengöringstjänster av en underleverantör upphörde nästan helt och staden anställde egna lokalvårdare. Städmetoderna och -redskapen moderniserades samtidigt.

– Nöjda kunder och personal vittnar om att förändringarna har varit de rätta, säger serviceledarna för rengöringsservicen Katja Koukkari och Minna Hepola.

Städningen av 22 fastigheter är på rengöringsservicens ansvar. Bland annat ska skolorna, stadshuset, simhallen, idrottshallarna och hälsocentralen städas. De utgör 90 procent av de fastigheter där staden erbjuder sina tjänster. Underleverantör används till ställen som kräver specialstädning, veckoslutsstädning eller vikarier. Det här gäller bland annat en del av hälsocentralen som tar emot eventuella coronapatienter.

Minna Hepola (t.v.) och Katja Koukkari och en av stadshusets robotdammsugare. Fem av robotdammsugarens kollegor jobbar på olika håll i stadens fastigheter. De är alltid laddade och samvetsgrant knogar de på i sina egna utrymmen och revir.

Koukkari och Hepola har lätt för att le och med all orsak: mätarna för kund- och personaltillfredsställelse är starkt gröna. Även hälsoinspektören hade bara positiva kommentarer efter ett besök i simhallen.

– För tre år sedan gav hälsoinspektören anmärkningar på flera ställen. Det var då nära att utrymmena stängdes på grund av dålig städning, säger Hepola och Koukkari.

En betydelsefull faktor är enligt Koukkari och Hepola att lokalvårdarna förbinder sig vid sitt arbete.

– Man känner att det är en hjärtesak för våra lokalvårdare att fastigheterna som är på deras ansvar är snygga och prydliga. Vägen till lojal personal är ömsesidigt förtroende, lyssnande och uppskattning. Lokalvårdarna är de bästa experterna på behoven och utvecklingen på det egna arbetsfältet, så det är ytterst viktigt att lyssna på dem. Våra lokalvårdare representerar sex olika kulturer så en förståelse för kulturell mångfald är viktigt för chefer och arbetskamrater, säger Koukkari och Hepola.

För att underlätta och effektivera städningen har staden skaffat ny teknik och arbetsmetoderna har uppdaterats att motsvara dagens behov.

– Såsom Grankullas strategi slår fast befrämjar också vi hållbar utveckling i rengöringen. Vi använder oss av Svanen-märkta produkter och rengöringsmedel används endast vid behov. Vi använder inte mer så mycket vatten utan ytorna torkas med fuktiga rengöringsprodukter av mikrofiber, vilket är det bästa sättet att samla smuts och också spara vatten. På sex ställen jobbar robotdammsugare som utvecklats för proffsbruk. Robotarna suger upp grov, lös smuts och skräp. Golven rengörs efter det med en kombimaskin. Golv som börjar vara vid vägs ände ytbehandlas istället för att helt förnyas. För ytbehandlingen med polyuretan utnyttjas stadens egen kompetens – en lokal ytbehandlingsentreprenör gör jobbet. Det är billigare att ytbehandla än att lägga ett nytt golv och golvet är också lättare att hålla rent. Man behöver inte använda starka rengöringsmedel, vax, vaxborttagningsmedel eller olja på ytbehandlade golv. För att citera en av våra lokalvårdare: vi befinner oss på vågtoppen av ekologiska arbetsmetoder, rengöringsmedel och redskap, slår Koukkari och Hepola fast.

Det är mest bråttom med städning under sommaren eftersom skolorna då genomgår ett årsunderhåll. Men en del av underhållet har redan gjorts eftersom skolorna varit stängda på grund av corona.

Rengöringsservicen är en del Grankulla stads resultatenhet kost- och rengöringsservice. Samarbetet med köken fungerar friktionsfritt så personalen har kunnat flyttas från en till en annan uppgift. Under coronatiden har lokalvårdarna hjälpt i köket med att packa mat och dela ut portioner medan kökspersonalen har hjälpt till med städning när skolorna hade distansundervisning.

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *