| YLEINEN - ALLMÄN

Valdag på söndag – hur tänker Grankullaborna om kommunalvalet?

Vi frågade stadsbor på stan om vilka vilka frågor som är viktigast för dem. På gallupen svarade infödda Granibor, och stadsbor som bott i staden i årtionden, flera år eller mindre än ett år.

 1. Vad är den viktigaste frågan i kommunalvalet?
 2. Vilken är den viktigaste kommunala tjänsten du använder? Hur tycker du att den fungerar?
 3. Dina hälsningar till Grankullas kommande fullmäktige?

 

Minna Eriksson

 1. Äkta möjlighet att påverka beslutsfattandet.
 2. Vägunderhållet och smidig trafik. I synnerhet vinterunderhållet, sandning och plogning sköts mycket bra.
 3. Stå för era sloganer.


Anna Mether

 1. Barn- och ungdomsfrågor samt -tjänster– utan att glömma miljöfrågorna.
 2. Skola och daghem, hälsovård och bibliotek hör till barnfamiljens vardag. De har åtminstone tills vidare fungerat bra. Det oroar lite hur det går när familjens minsting på sex veckor kommer i dagisåldern. Finns det då tillräckligt med daghem och dagisplatser?
 3. Håll Grankulla som en lummig, idyllisk och rymlig småstad utan att förvandla det till en förort.


Pekka Kuvaja

 1. Byggandet och bostadspolitiken och att närtjänsterna finns kvar trots social- och hälsovårdsreformen.
 2. Hälsovårdstjänsterna. De fungerar vanligen bra, men den senaste tiden har köerna blivit längre.
 3. En bra framtid kan ses ur många synvinklar. Se på ärendena som helheter och hur en mindre enskild fråga hör till en större helhet.


Raija Pelli

 1. Att stadsborna kan påverka stadens frågor genom att använda sin rösträtt.
 2. Biblioteket fungerar strålande och personalen är yrkeskunnig. Även hälsovårdstjänsterna fungerar bra genom hela människans levnadsbana från rådgivningen till skolhälsan, för vuxna och äldre.
 3. Gröna värden hör till alla och alla åldrar. Så glöm inte att satsa på dem i fortsättningen också. Vi har fina ställen såsom Kasabergets motionsstigar med vindskyddet, men inget är färdigt utan det finns alltid en möjlighet att utveckla det som är bra till något ännu bättre.


Matias Revitzer

 1. Tillräckliga studiestöd och studentbostäder i lämplig storlek och rimligt prissatta. Jag är ute mycket så miljö, miljöskydd och parkernas underhåll är viktiga för mig.
 2. Att kollektivtrafiken fungerar. I Grankulla fungerar kollektivtrafiken bra, i synnerhet tågförbindelserna.
 3. Stelna inte i gamla former utan se på framtiden med tanke på ungdomarna.


Riikka Wirta

 1. Social och hälsovårdsreformen.
 2. Att hälsovården fungerar bra.
 3. Håll Grankulla självständigt även i social- och hälsovårdsfrågorna.


Eero Hietanen

 1. Fritids- och motionsfrågor, pengar och hälsa.
 2. Hälsovårdstjänsterna.
 3. Lyssna på stadsborna och håll era löften.

 

Simo Kainulainen

 1. Familjefrågor är viktiga för en småbarnspappa, precis som miljön och miljöfrågor.
 2. Jag har bott ett knappt år i Grankulla och det enda vår familj använt är hälsovårdstjänsterna. De fungerar bra. I framtiden kommer daghem och grundundervisning att vara stora saker och jag väntar mig att de fungerar bra.
 3. Jag hoppas att kommande kommunfullmäktige har så många synvinklar som möjligt i olika ärenden. I synnerhet hoppas jag att ni minns hur vacker och trevlig staden vi bor i är. Låt oss tillsammans ta hand om den i framtiden också.


Bernt Paqvalén

 1. Jag väljer tre tjänster – alla viktiga ”från vaggan till graven”: social- och hälsovårdstjänster, utbildningstjänster och skötseln av närmiljön. Personligen har jag varit nöjd med de tjänster jag fått. Som exempel kan nämnas stadens vackra planteringar till allas vår glädje.
 2. Kommunens alla uppgifter är viktiga, men de viktigaste är ekonomi och förvaltning eftersom de utgör förutsättningen för bra tjänster.
 3. Grankulla bör ha en egen hälsovårdscentral även i framtiden. Fastighetsskatten bör inte höjas eftersom en höjning av den leder till tät bebyggelse och att de sista dragen av en villastad därmed försvinner.


Stina Salminen

 1. Egna svenskspråkiga skolor och en bra kommunikation mellan förvaltningen och invånarna.
 2. En egen hälsovårdscentral, att bevara närmiljön och goda närtjänster.
 3. Hälsovårdstjänsterna har försämrats, men tandvården fungerar bra. Bevara stadens villaprägel. Nej till Ormhuset.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *