| KAUPUNKI - STADEN

Nu byggs det nya välfärdsområdet – val i januari

Efter att riksdagen i juni gav grönt ljus för social- och hälsovårdsreformen tar arbetet med att bygga upp de nya välfärdsområdena nu fart på allvar inför valet i januari.

Vi har talat med stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi (SFP) som har jobbat med reformen i riksdagens social- och hälsovårdsutskott i fem år och kan turerna kring reformen utan och innan.

Utmaningarna kring övergången är stora, men Veronica Rehn-Kivi vill ändå lugna Grankullaborna.

– Ingen modell är helt optimal och den här är definitivt inte heller perfekt, men med tanke på Grankulla så tror jag inte att det kommer att bli så stora skillnader jämfört med nuläget, säger hon.

I juni när beslutet fattades i riksdagen sade Rehn-Kivi i egenskap av riksdagsledamot att det är en historisk dag och ett viktigt beslut som ska trygga kvalitativa social- och hälsovårdstjänster för finländarna.

Håller du med om detta även som Grankullabo och stadsstyrelseordförande?

– Personligen gillar jag inte den nya förvaltningsnivå som nu skapas, men det är det enda möjliga alternativet enligt grundlagskriterierna. Men jag tror de facto att det här är bra för Grankulla för även våra invånare blir äldre, kostnaderna stiger och vill vi bibehålla vårt välfärdssamhälle måste det finnas en Robin Hood-mentalitet, säger hon.

Från 2023 överförs 12,47 procentenheter av kommunalskatten till välfärdsområdet, vilket är mera än vad Grankulla idag lägger ner på vården. Bortfallet kompenseras först helt, senare delvis med statsandelar. Rehn-Kivi påminner om att kostnaderna för social- och hälsovården också annars skulle öka i staden, men erkänner:

– Det som är illa att vi mister våra egna skattepengar och blir beroende av statsandelar, liksom de flesta andra kommuner.

Hälsostationen kvar

Hon tror alltså inte att själva vården förändras så mycket för Grankullaborna.

– Det som blir bättre är att specialsjukvården integreras med bashälsovården, vilket betyder att det kan finnas t.ex. barnläkare eller gynekologer på den egna hälsostationen i framtiden.

Det som alla Grankullabor vill veta är om den egna hälsostationen kommer att finnas kvar. Finns det en risk att den försvinner i ett längre perspektiv?

– Det är klart att det finns en risk, men den risken kommer tidigast 2027, eftersom välfärdsområdet tvingas hyra alla de fastigheter där det finns social- och hälsovård i fyra år. Men vi måste ju jobba för detta i välfärdsområdets fullmäktige. Vår hälsostation är så centralt placerad med tanke på också Esbos behov, så varför skulle man bygga nya centraler vid stadsgränsen, frågar hon sig.

Social- och hälsovården är en av de viktigaste funktionerna i samhället. Jag hoppas verkligen att alla Granibor går och röstar i valet i januari, säger Veronica Rehn-Kivi.

Skolkuratorerna och -psykologerna flyttas även de över till välfärdsområdet tillsammans med hela elevårdsteamen. Enligt Rehn-Kivi kommer de att finnas kvar i skolorna precis som nu. Personalen flyttas inte, bara förvaltningen.

– Själv hade jag gärna sett att de blivit kvar i kommunen, men så gick det inte.

Hon hoppas att Grankullas hälsocentral blir en av de tvåspråkiga hälsocentralerna inom Västra Nylands välfärdsområde. Om det går så är hon övertygad om att servicen på svenska förbättras.

– Det är något vi måste jobba för redan nu. Vi måste bibehålla en hög standard på vår hälsocentral.

Arbetsgrupp utan egen medlem

Nu tar beredningen av reformen vid på allvar. Det temporära beredningsorganet kallas Vate och där har Grankulla ingen egentlig medlem utan bara en ersättare (social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen) för Kyrkslätts representant. Stadsstyrelsen godkände en kläm i augusti där man vill att ersättaren har närvarorätt och rätt att uttala sig under mötena.

– Det är tokigt att alla kommuner inte är med. Granis intressen kan inte bevakas bara via Kyrkslätt, säger hon.

Men det är inte bara Vate som förbereder reformen. Det finns även en kommundirektörsgrupp där Christoffer Masar sitter med och i september utser stadsstyrelsen en politisk styrgrupp för det förberedande arbetet.

I valet i januari väljs 79 personer in i fullmäktige. Alla har rätt att rösta på vilken som helst kandidat i Västra Nylands område och matematiskt borde Grankulla enligt Rehn-Kivi få 1,7 platser.

– Nu är det jätteviktigt att Grankullaborna röstar på en Grankullakandidat, som kan försvara våra intressen i det kommande fullmäktige. Jag tror nog att det finns intresse att utse kandidater, men jag är orolig för valdeltagandet även om jag litar på Grankullabornas valaktivitet, säger Veronica Rehn-Kivi.

Västra Nylands välfärdsområde

  • Från och med den 1.1.2023 överförs ansvaret och kostnaderna för social- och hälsovården från kommunerna till 21 välfärdsområden och Helsingfors stad. Västra Nylands välfärdsområde sköter social- och hälsovården i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Även Västra Nylands räddningsverk ingår i området. Kommunerna sköter framöver utbildning, kultur och idrott, stadsplanering mm.
  • Välfärdsområdets fullmäktige väljs vid valet den 23.1. nästa år.
  • Efter den 1.3. tar det nya fullmäktige och en ny styrelse vid. Det kommer att finnas en nämnd för svenskspråkiga ärenden. Nämndens ordförande får rätt att delta och uttala sig under styrelsens möten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *