| KAUPUNKI - STADEN

Fullmäktige: De nuvarande inkomst- och fastighetsskattesatserna oförändrade

Stadsfullmäktige i Grankulla beslutade på måndagskvällen (15.11) att de nuvarande inkomst- och fastighetsskattesatserna inte ändras nästa år.

Inkomstskattesatsen är 17,0 % och den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 %.

Då fullmäktige fastställde  inkomstskattesatsen för 2022 slogs i praktiken också skattesatsen för år 2023 fast. Detta beror på social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft år 2023.

Inkomstskattesatsen för 2023 bestäms i lag så den motsvarar varje kommuns skattesats 2022 minus samma antal procentenheter i varje kommun.

Fullmäktige behandlar själva budgeten först i december, den 13.12.

Stadsstyrelsens budgetförslag kan läsas online här: https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *