| KAUPUNKI - STADEN

Stadsstyrelsen: Skattesatserna oförändrade nästa år

Stadsstyrelsen föreslår för fullmäktige som sammanträder den 15.11 att de nuvarande inkomst- och fastighetsskattesatserna inte ändras.

Inkomstskattesatsen är nu 17,0 % och den allmänna fastighetsskattesatsen 0,93 %.

Då fullmäktige på måndag fastställer inkomstskattesatsen för 2022 bestäms i praktiken också skattesatsen för år 2023. Detta beror på social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft år 2023.

Inkomstskattesatsen för 2023 bestäms i lag så den motsvarar varje kommuns skattesats 2022 minus samma antal procentenheter i varje kommun.

Fullmäktige behandlar själva budgeten först i december, den 13.12.

– När coronaläget småningom lättar står kommunerna inför en historiskt stor förändring. Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna och räddningsväsendet överförs vid ingången av 2023 till välfärdsområdena. Ändringen har stora konsekvenser för kommunernas uppgifter och ekonomi. Dessutom deltar kommunerna i beredningen av genomförandet av reformen, sägs det i budgetförslaget.

Stadsstyrelsens budgetförslag kan läsas online här: https://www.kauniainen.fi/wp-content/uploads/2021/10/TA-2022.pdf.

Fullmäktiges föredragningslista för 15.11 mötet: https://kauniainen10fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *