| YLEINEN - ALLMÄN

Villa Frosterus är en av villorna staden hyr ut

Grankulla stad hyr ut mångsidiga lokaler som lämpar sig för fester och evenemang av olika slag. Staden äger till exempel området kring Villa Frosterus som ligger på Sökö udd. Villan och strandbastun vid havet kan hyras för olika tillställningar.

 

Området är avsett för rekreation och friluftsaktiviteter. Grilltaket, bollplanen, stranden med omklädningsrum samt bryggorna på området kan användas fritt utan bokning.

Villan är inredd så att cirka 40 personer kan vistas och ha sittande middag i lokalerna.

Områdets historia

Sydspetsen av Sökö udd är ett av de äldsta villaområdena på udden och en betydande del av sommarbosättningen längs ångbåtslederna i Helsingfors. Ångbåtstrafiken i skärgården började på 1860-talet och sträckte sig till Sökö udd redan år 1872.

Under slutet av 1800-talet sökte sig förmögna stadsbor ofta till skärgården på sommaren – till den unika skärgårdszonen som sträcker sig från Stockholm i väst till Karelska näset i öst. Villakulturen som uppstod i området var också unik. Bryggorna var viktiga eftersom sommarvillorna vanligtvis nåddes med båtar i stället för hästvagnar, för bilar och vägar fanns ännu inte. Om man seglade till villan i sin egen båt, som Sigurd Frosterus gjorde, kunde ”pendlingen” ta allt från två till sju timmar beroende på väder och vindförhållanden.

Arkitekten Sigurd Frosterus (1876–1956) lät bygga Villa Frosterus som sin sommarbostad 1913 och villan blev ett trivsamt sommarställe för arkitektens familj. Rummet på andra våningen med ateljéfönster och utsikt mot norr fungerade som Sigurd Frosterus arbetsrum. Sigurd Frosterus är även arkitekten bakom betydelsefulla byggnader, såsom varuhuset Stockmann som byggdes 1916, Vanögård (Vanajanlinna) och presidentens residens, senare känt som Urho Kekkonens museum Villa Ekudden i Helsingfors.

Familjen Frosterus bodde i villan enligt tidsandan från juni till september. År 1989 sålde Sigurd Frosterus döttrar området till Grankulla stad. På detta sätt fick även den minsta kommunen i huvudstadsregionen ett strandområde vid havet.

Villan har till stor del behållit sitt ursprungliga utseende. Baserat på fotografier var endast ytterbeklädnaden ursprungligen mörkare.

Intill nuvarande Villa Frosterus finns Stora Villan som ursprungligen byggdes på 1880-talet. Villan är även känd som ”Amiralens Villa” – namngiven efter den finska soldaten och ryska flottans amiral Oscar von Kraemer. Sommaren 1889, under Oscar von Kraemers tid som ryska kejsarens generaladjutant ankrade kejsar Alexander III och hans fru Maria Fjodorovna, den grekiska drottningen Olga och andra medlemmar av det ryska hovet i Esboviken och besökte villan. De gjorde ett nytt besök i juli 1894. Till minne av det första besöket gjordes en inskription i en liten klippvägg på stranden sydväst om Villa Frosterus. Detta minnesmärke, kallad Kejsarens sten, klassificeras som en fast fornlämning i Museiverkets fornlämningsregister.

Strandbastu

Intill villan finns en röd stuga (den nuvarande strandbastun), som familjen helt enkelt kallade för ”stugan”. Det är troligtvis den äldsta byggnaden i området och den torde ursprungligen ha varit en enkel fiskarstuga. Redan på 1880-talet omvandlades den till en tvättstuga och strykrum för den stora mängden tvätt från villorna. Stugan hade också en liten bastu främst avsedd för personalen. På 1960-talet renoverades stugan till en sommarstuga. Strandbastun lämpar sig för uthyrning för grupper på upp till cirka 15 personer.

Området kring Villa Frosterus är en kulturellt betydelsefull helhet som har bevarats exceptionellt autentiskt och området har nationellt värde. Konstnärsbostaden är en arkitektoniskt och kulturhistoriskt mycket betydelsefull jugendvilla som har behållit sitt ursprungliga utseende anmärkningsvärt bra. Området är beläget på en landskapsmässigt viktig plats.

I dag kan du uppleva atmosfären från gångna tider i den trivsamma miljön kring Villa Frosterus som erbjuder en vacker plats för kreativa möten eller minnesvärda fester: bröllop, examensfester, födelsedagar eller andra viktiga tillfällen som kan firas i en värdefull och traditionell miljö.

Andra festlokaler som staden hyr ut

Förutom Villa Frosterus hyr Grankulla stad ut mångsidiga lokaler som lämpar sig för fester och evenemang av olika slag. Norr om järnvägen finns Vallmogård och konsert- och festsalen Nya Paviljongen. Villa Junghans är belägen söder om järnvägen.

Oavsett om det handlar om stora eller små familjefester, födelsedagar eller till exempel kräftskivor, så hittar vi tillsammans den mest lämpliga platsen för ditt evenemang.

För mer information och bokningar: Villa Frosterus, Villa Junghans, Vallmogård: elina.pynnonen@grankulla.fi. Nya Paviljongen: cecilia.mcmullen@grankulla.fi 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *