| YLEINEN - ALLMÄN

Hälsningar från välfärdsområdet

Vad händer inom Västra Nylands välfärdsområde? Vi har bett att Veronica Rehn-Kivi och Satu Mollgren, som båda sitter i välfärdsområdets styrelse, att då och då rapportera om sitt arbete där. Veronica Rehn-Kivi, som är 2 vice ordförande i välfärdsområdesstyrelsen, startar.

I början av detta år tog välfärdsområdena över ansvaret för medborgarnas social- och hälsovård och Grankullabornas vårdtjänster har i snart ett år skötts av Västra Nylands välfärdsområde. Genomförandet gjordes över en natt och det är ett litet under att överflyttningen från kommunerna ändå lyckades relativt väl med tanke på det stora antalet personal, fastigheter, it-system, apparater och annat som samtidigt bytte arbetsgivare eller ägare. För invånarna och kunderna skulle det inte bli någon förändring i tjänsterna, i det skedet. Målen med den stora vårdreformen var att förstärka bashälsovården, göra vården jämlikare för alla och mera kostnadseffektiv genom synergier och bättre integrering av bas- och specialsjukvården. Det här kan däremot inte ske över en natt.

Både tjänstemännen och vi förtroendevalda har under hela året tampats med att få en bild av den service som ges i de olika delarna av vårt välfärdsområde och insett att det finns stora kommunala skillnader, både i utbud och väntetider. Då reformen förutsätter jämlik vård för alla och finansieringen inte är tillräcklig betyder det att harmoniseringen av tjänsterna nästan alltid innebär att skala bort. Stora reformer som denna hade krävt en längre tid för genomförandet och en finansieringsmodell som inte satt vår offentliga vårdsektor i gungning. De olika områdena har istället med brådska varit tvungna att besluta om både sin förvaltning och sina servicestrategier, påbörja upphandlingen av patientdatasystem och sedan ge budgetförslag innehållande stora nedskärningar. Det känns inte bra.

I Grankulla har vi haft och har fortfarande en god nivå på de tjänster vi erbjuder, även om det också här ibland är svårt att få kontakt med vården då vi behöver den. Västra Nylands välfärdsområde är vidsträckt och bevarandet av alla nuvarande servicepunkter blir en utmaning. Vi Grankullabor kan ändå känna oss trygga då vår hälsocentral är centralt belägen i ett område där invånarantalet ökar och för att den fungerar på både finska och svenska. Villa Breda, vår enhet för serviceboende är inte heller hotad. Behovet av platser för dygnetruntboende kommer tyvärr inte att minska, även om tyngdpunkten inom äldreomsorgen ligger på en fungerande och trygg hemvård. Socialbyrån finns här, men vissa tjänster såsom infon för funktionshinderservice har flyttat till Esbo. Vi har också tills vidare en fördel med att Grankulla använder patientdatasystemet Apotti vars Maisafunktion gör det enklare och snabbare att kontakta vården. Men också via telefon måste man snabbare än nu komma fram. Enligt statistiken får man ändå i Grankulla en hälsovårdstid på i genomsnitt två dagar efter den första kontakten då den i Esbo kan vara upp till 90 dagar.

Men vi får nog vänta på att målen med reformen förverkligas. Från att ha varit en kommun där social- och hälsovården flexibelt kunnat ordnas hör Grankulla nu till en helhet där det råder alltför mycket byråkrati och silotänkande.

Något för oss förtroendevalda att ta itu med, bland allt annat.

VERONICA REHN-KIVI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *