| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Klimatneutrala och miljöpositiva Grani innebär små och stora klimat- och miljöhandlingar de kommande åren

Kaunis (vackra) Grani, funderade jag när jag började på mitt jobb som miljöexpert i Grankulla i augusti.

Det första jag lade märke till var de vackra sommarblommorna framför stadshuset och jag såg att det kryllade av liv i dem: olika arter av pollinerare! Snabbt stod det klart för mig att man i staden uttryckligen valt sommarblommor som lockar pollinerare. Yes! En miljöhandling av det bästa slaget.

Klimathandlingar letade jag sedan efter i synnerhet i programmen för utsläppsminskning. Gatubelysningen har bytts ut till led-ljus, energisaneringar har genomförts i stadens fastigheter och så vidare. Yes! Mycket allt möjligt. I trädplanteringar gynnar man också arter som tål klimatförändringen. Yes! Också anpassningsåtgärder.

Men så till det berömda men. Trots att mycket gjorts visar är de senaste utsläppskalkylerna dystra siffror: utsläppen ökade 2022. Förlusten av biologisk mångfald har inte stoppats än. I Grankulla har man fattat goda beslut för miljön och målsättningarna är ambitiösa, men nu är det dags för allt mer accelererande handlingar. Stadsborna är också positiva till handlingar, enligt huvudstadsregionens undersökning om miljöattityder 2022 vill Graniborna nämligen värna om i synnerhet närmiljön och de är oroade över klimatförändringens inverkan.

Det finns mycket att göra, för om vi vill uppnå vårt mål ska de så kallade lokala utsläppen minskas med ytterligare 74 procent. Stadsbornas möjlighet att påverka den här helheten är mer än 50 procent. Som tur är binds också cirka åtta procent av utsläppen i lokal växtlighet och jordmån. Men man ska också titta på konsumtionsbaserade utsläpp. Projektet KULMA utredde kommunernas konsumtionsutsläpp och utsläppen från varor och service var i Grankulla de högsta i landet.

Klimatförändringen är inte något som kommer att hända utan den är redan här. Vi måste i stadens verksamhet mer och mer fundera på ett nytt sätt, det vill säga hur anpassar vi oss till klimatet som förändrar sig. Målet med anpassningsåtgärder är att undvika och dämpa kommande risker. Många strukturer och tjänster är gjorda för klimatet som har varit.

Hur är det då med miljöhandlingarna och förlusten av biologisk mångfald? Temat förlusten av biologisk mångfald är ganska skrämmande eftersom det egentligen inte finns några anpassningsåtgärder mot det. Djur- och växtarterna försvinner 100-1000 gånger snabbare än under de gånga miljonerna år. Men glädjande är att många klimathandlingar också samtidigt är miljöhandlingar och ofta också hälsohandlingar.

Tillbaka till pollinerarna och blommorna: visst är det trevligt att klippa gräsmattan mer sällan eller välja vackra blommor som pollinerarna gillar. Men utöver det här behövs det många andra handlingar för att Grani ska vara klimatneutralt och miljöpositivt 2030. Du kan bekanta dig med stadens åtgärder för klimatneutralitet och för att stoppa förlusten av biologisk mångfald på sajten www.klimatneutralagrani. fi. Vad är din nästa handling för klimatet och naturen?

HELENA SUOMELA,  MILJÖEXPERT

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *