| KAUPUNKI - STADEN

GraniHelp är ett andelslag i Grankulla som hjälper i vardagen

Det var för fem år sedan som andelslaget GraniHelp föddes. Före GraniHelp var det Grani Närhjälp rf som erbjöd hjälptjänster. Båda aktörerna erbjuder fortfarande tjänster, men på olika verksamhetsgrunder.

GraniHelp fungerar som ett företag och säljer vardagstjänster till Grankullabor och Esbobor nära Grankulla. Grani Närhjälp rf är en förening i den tredje sektorn och den ordnar hjälp på frivilligbasis till sina kunder.

– När vi skilde på våra verksamheter blev det framför allt lättare för våra kunder, särskilt de äldre, att skilja på vad som är frivilligarbete och vad är arbete man betalar för. I och med förändringen har vi kunnat fokusera mer på att utveckla våra egna tjänster, säger GraniHelps vd Elena Vainio.

GraniHelp och Grani Närhjälp samarbetar fortfarande tätt och delar på samma kontor i Villa Breda.

– På det här sättet kan vi vid behov hänvisa kunder till den ena eller den andra när kunden inte riktigt vet vilken aktör hen behöver hjälp av, säger Vainio.

Förhoppningen är att fortsätta växa sakta men säkert
så att man i Grankulla även i framtiden har en möjlighet att
få hjälp i byn av byns egna krafter, säger GraniHelps vd Elena Vainio (t.v) och servicehandledare Henna Ollikainen.

Vid sidan av Vainio jobbar också servicehandledaren Henna Ollikainen på GraniHelp. Ollikainen jobbar också med att hjälpa kunderna med vardagssysslorna. Både Vainio och Ollikainen jobbade båda redan med Grani Närhjälp.

– Klart att vi inte på tumanhand gör det här jobbet utan vi har avlönat nästan 50 proffs. Vår verksamhet har ökat år för år. Vi har nästan 200 kunder årligen, alla förutom några från Esbo är Granibor. Grovt räknat är 10 % av Grankullas över 65-åringar våra kunder antingen regelbundet eller när de behöver tillfällig hjälp. Majoriteten av våra kunder är äldre och den mest efterfrågade tjänsten är regelbunden städning, men exempelvis också olika uppköpstjänster och att utföra ärenden har blivit populärare, säger Vainio.

Ollikainen är vanligen den som man pratar först med när man ringer upp GraniHelp.

– Under samtalet kartlägger vi servicebehovet och börjar lägga upp en serviceplan. Trots att den största kundgruppen är äldre, har vi kunder i alla livssituationer och åldrar. Till exempel barnfamiljer, personer i arbetslivet, klienter i välfärdsområdets tjänster för personer med funktionsnedsättning. Om man tänkt på att man själv eller ens anhöriga skulle behöva hjälp lönar det sig att ringa till oss och berätta om situationen. Vi kan genast säga hur vi kan gå vidare. En kontakt innebär ännu inte att man förbinder sig vid något och man kan börja med tjänster på testbasis för att överväga saken i lugn och ro, säger Ollikainen.

Ollikainen betonar också att det inte är skamligt att kontakta dem. Ibland ställs man i livet inför sådant man inte har krafter att klara av och då kan städning av hemmet bli rejält eftersatt.

– Vi har erfarenhet, förståelse och hjälp. Innan vi kommer behöver man inte stressa eller städa sitt hem. Vi har också en ovillkorlig tystnadsplikt och vi värnar om våra kunders privatliv. Vi får ofta frågor om man måste vara borta hemifrån när städaren kommer. Det behöver man verkligen inte vara och vid sidan av jobbet hinner städaren umgås med kunden och det kan glädja mycket. Vi skickar alltid samma person så med tiden hinner man bli bekant. Det här innebär också en trygghet både för kunderna och också deras anhöriga om de av någon orsak inte kan vara närvarande i deras vardag hela tiden.

– GraniHelps grundidé är att byns eget folk hjälper och att byns eget folk sysselsätts. Vi är med den här personalmängden Grankullas tredje största arbetsgivare och det är vi mycket stolta över. Vi är tursamma eftersom vi har en lojal personal och liten personalomsättning. Det här påverkas säkert av att arbetstagaren kan påverka innehållet i sitt jobb. Om du inte gillar att städa utan hellre är personlig assistent kollar vi arbetsobjekten enligt det. Vi söker kontinuerligt nya arbetstagare så kontakta oss så diskuterar vi mer, säger Vainio och tillägger att alla, från studerande till pensionärer, som ett deltidsjobb skulle ge lite extra i kassan åt, är arbetstagare värda sin vikt i guld för oss. Att jobba hos oss kräver inte nödvändigtvis yrkeskompetens eller tidigare erfarenhet i branschen. Huvudsaken är en vilja att hjälpa människor i deras vardag, vara beredd att lära sig nya saker och att man är pålitlig.

Man kan också köpa momsfria tjänster ifall kundens funktionsförmåga är nedsatt exempelvis på grund av ålder, sjukdom eller skada och man är i behov av utomstående hjälp. Det här är numera också möjligt för Esbobor. Alla tjänster man köper av GraniHelp, också de momsfria, kan dras av som hushållsavdrag i beskattningen (60 % år 2024).

– Av oss kan man också köpa hjälp av personliga assistenter med servicesedel i Grankulla och Esbo, säger Vainio.

GraniHelp – hjälp med olika behov i vardagen

Tjänsteutbudet är brett och innehållet skräddarsys enligt kundens funktionsförmåga och behov. Tjänsterna kan grovt delas in i två kategorier, städning eller hjälp i vardagen.

– Vardagstjänster innebär nästan vad som helst för regelbunden, överraskande eller separat hjälp i vardagen. Det kan handla om hjälp med uppköp i affären eller apoteket med kunden eller å kundens vägnar.

– Städtjänster (regelbundna eller enstaka behov). Målet är att samma arbetstagare besöker samma kunder enligt en på förhand överenskommen tidtabell. Förutom veckostädning kan städarna komma överens separat om små engångstjänster såsom fönstertvätt, bastutvätt, putsning av ventilationsrör osv.

Läs mer om GraniHelps tjänster: www.granihelp.fi

Kontaktuppgifter: granihelptoimisto@gmail.com, tel 040 518 9281

 

 

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *