| KAUPUNKI - STADEN

Kolumnen: Sommar, banarbete och trafikarrangemang

Sommar. Fåglarna kvittrar, Galis svanar förtjusar och sommarblomstren prunkar. Grankullasommaren är idyllisk men de kommande somrarna blir idyllen ett eldorado för dem som gillar schaktningsmaskiner.

 

I sommar syns och hörs nämligen Esbos stadsbaneprojekt i Grankulla. Kring banan bullrar pålningsmaskinerna och för färgglansen svarar olika slags maskiner och trafikmärken. (De som vill beundra maskinerna får dock göra det på behörigt avstånd bakom staketen hur intressanta maskinerna än är.)

Redan nu kan man se projektets verkningar i terrängen. Infartsparkeringen i Grankulla används delvis av bygget, den nödvändiga trädfällningen genomfördes i mars och de förberedande arbetena pågår i hela projektetområdet.

Banprojektet kommer att leda till mer och mer buller, damm, skakningar och störningar för all trafik ju mer vi närmar oss midsommar. På måndag efter midsommar blir det ett femveckors stopp i tågtrafiken. Under den tiden kommer bygget att mer eller mindre likna en myrstack vad gäller aktiviteten. Tågstoppet är nödvändigt för att projektet ska kunna framskrida och det kommer att påverka alla som rör sig i Grankulla.

De synligaste byggena är vid Grankulla station, Tunnelvägen, Björkgård och stadens eget bygge: en rondell vid Posttorget. Under det fem veckor långa tågstoppet upphör även all trafik på Tunnelvägen under järnvägen i fem veckor. Motortrafiken får köra en omväg på det befintliga vägnätet. För fotgängare, cyklister, kollektivtrafiken och räddningsfordonen byggs en tillfällig överfart öster om Grankulla station. Den kommer att gå via Gräsavägen och Forsellesvägen, väster om Forsellesvägens plan till Helsingforsvägen. Den privata personbilstrafiken får inte köra på den tillfälliga överfarten av säkerhets- och utrymmesskäl. Den tillfälliga förbindelsen räcker inte för mer trafik och med den här lösningen tryggas kollektivtrafiken och räddningstrafiken. Det är ett litet ont för privatbilisterna att köra via Ring II eller Åboleden jämfört med att ambulansen eller brandbilen snabbt kommer till de hjälpbehövande eller att kollektivtrafiken tar sig förbi rusningstrafiken. HRT ordnar ersättande busstrafik och det är viktigt att man skapar bra trafikeringsförhållanden för bussarna. Ett gatuprojekt som genomfördes på Gräsavägen i höstas hade som syfte att förbättra trafikförhållandena där. HRT informerar i vår om sommarens kollektivtrafiklösningar.

I sommar lönar det sig att ta fram cykeln i Grankulla eftersom detta färdmedel kommer att utgöra det snabbaste sättet att röra sig. Fotgängare och cyklister har fler möjligheter till genomfartstrafik än bilister. Fungerande rutter är förutom redan nämnda öster om Grankulla station också Bolagsvägens underfart mellan Villa Breda och Thurmansparken, samt Bredaporten, som också förblir öppen för bilister.

Sommarens trafikarrangemang leder säkert till diskussioner, irritation och förundran. Trafiken berör ju oss alla och att ta sig fram på olika sätt är en väsentlig del av vårt liv. I sommar kommer vi (förhoppningsvis) att se hur Graniborna samarbetar och visar hur man kan anpassa sig också till stora omvälvningar. Alltid när man rör på sig lönar det sig att tänka på att vi tillsammans gör trafiken och att vi alla är en del av en helhet som är trafiken i Grankulla.

ANNA AHTILA

PROJEKTINGENJÖR, KOMMUNTEKNIKEN

ÖVERSÄTTNING: PATRICIA HEIKKILÄ

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *