| KAUPUNKI - STADEN

Staden: Biblioteket i Grankulla renoveras år 2025

Bibliotekets nuvarande utrymme genomgår en grundlig renovering under år 2025. Välfärdsutskottet fastslog 5.6.2024 hur biblioteksservicen ska ordnas medan byggnaden renoveras, informerar staden.

Den nuvarande biblioteksbyggnaden uppfördes 1985 och är vid det här laget i klart behov av grundrenovering.

– Både de byggnadstekniska lösningarna och inredningen börjar komma till vägs ände – bland annat behöver belysningen, luftväxlingen och elen åtgärdas akut, uppger staden.

Biblioteksservice ordnas i Grankulla under hela tiden som renoveringen pågår. Bibliotekets kundservice flyttar till utrymmena som blir lediga efter Grankottens daghem på Brandkårsvägen. Eftersom bara en del av samlingarna ryms i det tillfälliga utrymmet, kommer biblioteket att samarbeta tätt med daghem och skolor i Grankulla, samt Villa Breda. Pärlor ur samlingarna kommer därför också att placeras på andra platser i Grankullabornas vardag.

Tidtabellen:

December 2024 – januari 2025: biblioteket är till största delen stängt under flytten. Avsikten är att det ska gå att hämta reservationer och lämna in sina lån med så få avbrott som möjligt.

Februari 2025 – hösten 2025: bibliotekets tillfälliga utrymmen på Brandkårsvägen öppnas. En utvald del av bibliotekets samlingar finns framställda, och kunderna har tillgång till grundläggande biblioteksservice: det går att låna, lämna in, hämta reservationer, kopiera och använda datorer. Kunderna får också personlig rådgivning i t.ex. digifrågor och kan delta i smågruppsverksamhet som bokcirklar.

Helmet-städernas gemensamma samling finns tillgänglig för Grankulla biblioteks kunder under hela renoveringen. Medan renoveringen pågår köps nytt material in i normal omfattning.

Det förnyade biblioteket öppnas hösten 2025.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *