| - Historia

Skatter i arkiv

Artikelserien med historia från Grankulla under 2013 fick en växande skara att söka sig till det lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans.

I arkivet finns inte bara gamla fotografier utan också en stor mängd annat material, till exempel de första lokaltidningarna från och med 1912.

Bild 1 visar Villa Gahmberga Villan vid Kavallvägen 14 kring år 1908, privatägd och med ännu synliga stockväggar. Tio år senare såldes den till Grankulla samskola, blev brädfodrad och började kallas ”Klostret”.

Där bodde fram till början av 1940-talet flickor som gick en praktisk linje vid skolan. Under krigsåren på 1940-talet hyrde försvarsmakten villan för radioavlyssning. Efter krigen fick några lärare en bostad där.

Då grundskolan infördes i Grankulla 1977 övergick den från skolans till kommunens ägo. I dag är den grundligt reparerad efter en brand för några år sedan och fyra bostäder skall säljas. Den 100-åriga atmosfären är välomhändertagen.

Gamla foton skall studeras noggrannt.

Ser ni mänskorna vid huvudingången? Vilka är de? Vilken är flaggan i villans flaggstång? Bakom lekstugan till höger syns Gallträsk. I dag skymmer skogen träsket. På gårdssidan finns en röd liten villa som också har en lång historia. Den fungerade länge som en liten privat småskola, tant Wetterhoffs småbarnsskola. En av eleverna var den blivande filosofen Georg Henrik von Wright som i sina memoarer skriver att han där lärde sig vara snäll.

Bild 2 visar Villa Odenwall sådan den såg ut innan den översta våningen byggdes 1948.

Villan byggdes för privat bruk men såldes redan 1918 till kommunen som i sin tur senare sålde den till Grankulla samskola. Skolan, i dag vårt svenska skolcentrum har ännu några ämnesrum i första våningen. Översta vå- ningen hyrs ut åt Grankulla konstskola. I källarvåningen finns ett utrymme för en naturklubb och ett för skolans samlingar av gammalt material, det sk skolmuseet.

Skolmuseets fönster ligger nere till höger på fotografiet. Det är öppet den första torsdagen i månaden kl 15–18. Där finns klassfoton, skolböcker, planscher, uppsatser men bara från den tid skolan var privat 1907–77.

Villa Odenwall ligger granne med Nya Paviljongen. Också den hör till skolcentrets byggnader. Vi tackar för läsarintresset och fortsätter efter denna lilla inledning på artikelserien i nästa nummer.

Vi tackar för påpekandet i nr 14; församlingshemmet vid kyrkan måste rivas pga mögel och ett nytt byggdes i stället.

Villa OdenvallVilla Odenvall

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *