| - Historia

Författarnas Grankulla

Ett tjugotal författare firade den 23 mars Mikael Lybecks 150 årsjubileum i författarvillan Vallmogård. De representerade de inalles 150 författare som verkat eller bott i Grankulla under något skede av sitt liv.

Grankulla har sedan den stora inflyttningen på 1960-talet kritiserats för att vara ett materiellt samhälle. Känner kritikerna måhända inte till det kulturella kapital som skapat grunden för så mycket i Grankulla?

Ett exempel på kulturellt kapital är en förteckning på ca 150 författarnamn med personer som gett ut ett eller flera bokverk på eget eller etablerat förlag. För att räknas med skall man ha gått i skola här eller bott eller verkat en längre tid i Grankulla.

historia_1040x938px_kartta_62014

Ett tjugotal personer från förteckningen anlände den 23 mars till författarvillan Vallmogård för att fira Mikael Lybeck 150 år (1864–1925). Lybeck och Vallmogård beskrivs i vår historieserie i Kaunis Grani nr 3/2014.

Värdar för tillställningen var Grankulla svenska kulturförening och Grankulla stad. Bildningsdirektör Heidi Backman hälsade gästerna välkommen.

Skådespelaren Nina Hukkinen, hemma i Grankulla, kåserade som husan Augusta kring den gamla gästboken från Lybecks tid och tog fram kända kulturpersonligheter och dikter de skrivit i boken. Den finns i original hos Svenska Litteratursällskapet i Helsingfors.

Agneta von Essen, Fredrik Therman och Nalle Valtiala berättade anekdoter och Emelie Enckell läste upp några sidor ur en kommande bok om pappa Olof.

Författarna hade sällskap vid kaffeborden av tjänstemän, politiker, föreningsfolk samt barnbarnet Gunilla Kihlman och barnbarnsbarnen Louise och Charlotte Lybeck. Stämningen var hög och de närvarande stortrivdes.

Bokskåp

Grankullaförfattarnas böcker är placerade i alfabetisk ordning i egna bokskåp i Vallmogårds bibliotek. De har gett ut skön- eller facklitteratur på finska, svenska och engelska.

Över böckerna finns en katalog som kompletteras vid nyanskaffningar eller gåvor. Denna vinter har t ex docent Torsten Stjernberg skänkt ett stort antal böcker med bröderna von Wrights fågeltavlor som han skrivit med bl a Anto Leikola. FM Anna Maija Tanttu har skänkt flera av sina kokböcker, FM Ulla Tillander-Godenhielm av sina Fabergé-böcker osv.

I bokskåpen dominerar just nu den finlandssvenska litteraturen som hade så många författare i Grankulla under 1900-talets fem första decennier, bland dem Elmer Diktonius, bröderna Enckell och Parland, Arvid Mörne med barnen Barbro och Håkan, Tito Colliander och Jarl Hemmer.

Under 1960-talet kom Anu Kaipainen och Raisa Lardot in på finska, litet senare Päiviö Tommila och Paavo Castrén, de förra inom skönlitteraturen, de senare inom facklitteraturen.

Till de nyaste bland de finska författarna hör Riitta Rossilahti med diktsamlingar och Miha Rinne med en berättelse i serieteckningar.

Flera författare har flera hemorter men Grankulla finns med i deras livshistoria; så kan man fråga sig varför diktaren Saima Harmajas namn finns med, eller filosofen Georg Henrik von Wrights. Orsaken är att Harmaja under 1930-talet sköttes för lungproblem i Grankulla och von Wright gick sina första klasser i Hanna Wetterhoffs små- barnsskola, den röda byggnaden vid Klostret på Kavallvägen 12.

Samlingen

Besökare har nu möjlighet att bekanta sig med dessa Grankullaförfattares böcker i skåpen och kanske konstatera den lokala anknytningen samt eventuellt slå upp biografiska fakta i en katalog som ännu är under arbete.

Privattillställningar och möten samlar besökare som enligt uppgift är mycket intresserade av villans historia.

Förutom denna Grankullaförfattarnas boksamling finns i biblioteket hela Mikael Lybecks produktion i flera olika band i ett eget skåp i författaralkoven, en del av hans eget bibliotek samt varia med exempelvis biografier och litteraturhistoria.

I källaren under biblioteket finns största delen av Arvid Mörnes (1876–1946) eget bibliotek.

För en forskare kan dessa två boksamlingar, alltså Lybeck och Mörne, ge intressant material för en studie kring den tidens intellektuella bibliotek. Tyvärr kan böcker inte lånas ut från Vallmogård men en del av de yngre författarnas böcker finns för utlåning i Grankulla stadsbibliotek nere i centrum. Vallmogård och stadsbiblioteket samarbetar naturligtvis i alla bokfrågor.

Kapitalet ökar

Grankulla har i dag 9 000 invånare. 150 författarnamn på en liten ort blir en imponerande mängd. Den visar på ett kulturellt kapital som ökat under 100 år. Här skriver man fortfarande. Antalet fackboksförfattare är stort, mycket större än för 50 år sedan. Utvecklingen visar på goda skolor som ger unga elever motivation att forska. En början görs på bloggar, se tex ggs.blogg. hbl.fi eller kauniaistenlukio. wordpress.com

Grankulla har möjligheter att ordna författarkongresser kring olika teman såsom litteratur för barn och för unga. Bland författarnamnen här finns Margit von Willebrand-Hollmerus, Sebastian Lybeck, Barbro Mörne och Carina WolffBrandt som skrivit om hundar, apor och igelkottar för barn.

En dröm vore att ordna en kongress kring poesi. Vad allt kunde inte den innehålla från tio decennier!

Emelie Enckell luki tilaisuudessa otteita tulevasta kirjastaan, joka kertoo Olof Enckellistä. Emelie Enckell läste utdrag ur sin kommande bok om Olof Enckell.Emelie Enckell läste utdrag ur sin kommande bok om Olof Enckell.

Taaimmaisessa pöydässä vasemmalta / i det bakre bordet från vänster: Jaana af Hällström, Eeva Melkas, Paavo Castrén, Charlotte Lybeck ja / och Louise Lybeck. Etummaisessa pöydässä / i det främre bordet: Nalle Valtiala, Sture Packalén, Susanne Hellsing, Christian Brandt ja / och Miha Rinne.I det bakre bordet från vänster: Jaana af Hällström, Eeva Melkas, Paavo Castrén, Charlotte Lybeck och Louise Lybeck. I det främre bordet: Nalle Valtiala, Sture Packalén, Susanne Hellsing, Christian Brandt och Miha Rinne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *