| YLEINEN - ALLMÄN

Lyssna, lär och skapa!

Björkin uusi työskentelytapa Kauniaisissa.

– Jag skulle vara en enkel tekniker som bandade vad barnen i Reykjavik gjorde med Biophilia (Bio = liv, Philia = att vara entusiastisk över något). Men helt oväntat exploderade det hela och Biophilia förvandlades till ’a bigger thing’ inom undervisningen.

 

LEIPÄTEKSTI

 

En dag i mars står islänningen Curver Thorodssen i Nya Paviljongen framför bildningsdirektör Heidi Backman, musikinstitutets rektor Satu Roberg som utnämnts till Finlandsansvarig för projektet samt en grupp inbjudna lärare och försöker förklara hur det album Björk släppte år 2011 plötsligt utvecklades till något helt annat; ett pilotprojekt inom undervisning i stor skala som bygger på samarbete mellan akademiker, forskare, konstnärer, lärare och elever/studenter på alla akademiska nivåer.

 

– Grundtanken i projektet är kreativitet som en undervisnings- och forskningsmetod där musik, teknik och naturvetenskap länkas samman på ett innovativt sätt, säger Thorodssen.

 

Björks album Biophilia med 10 sånger väckte stor uppmärksamhet och köptes i höstas upp av MoMa i New York som ett konstverk. Det är världens första appalbum, och Björks åttonde skiva. Varje sång representeras av en egen pekskärmsapp.

 

Multimediaprojektet omfattade ett studioalbum, ett appalbum för Ipad och Android samt en liveturné med specialtillverkade instrument och utbildningsseminarier.

 

– WIRED listade tio bästa apputvecklare och Björk ringde upp dem, åtta ville vara med! berättar Curver Thorodssen entusiastiskt.

Varje app lyfter fram en viktig musikteoretisk aspekt, ett ackord, skalor, kontrapunkt osv, och knyter samman den med ett motsvarande vetenskapligt fenomen.

 

– Biophilia-appen är ett konstverk, inte en undervisningsapp. Men vår dröm är att utveckla den eller en annan som bättre lämpar sig för undervisning. Appalbumet är a startingpoint, ett utgångsläge, konstaterar Thorodssen.

 

Sedan den isländska pangsuccén har modellen utvecklats vidare i samarbete med Reykjaviks stad och Islands universitet och turnerat runt i världen, från Buenos Aires till New York till Tokyo.

 

Och nu är det alltså dags för Norden och Finland. Projektets värd i vårt land är Grankulla stad och det kommer att pilotera i Granhultsskolan och Mäntymäkiskolan samt i det finskspråkiga lågstadiet i Kvarnbäcken i Helsingfors.

 

Det är Utbildningsstyrelsen som har bjudit in Grankulla stad och Helsingfors pop & jazzkonservatorium att delta i projektet. Dessutom kommer deltagare i Martin Wegelius-institutets huvudkurs i Karis i samarbete med vetenskapscentret Heureka att pröva på Biophilia.

 

– Tidpunkten är ypperlig för oss med tanke på ändringarna i grundskolornas läroplaner. Ett av Biophilias specifika mål är att främja kunskap, teknologi och kreativitet som helhet genom ett tvärvetenskapligt grepp som överskrider gränserna mellan årsklasser, läroämnen och kunskapsnivåer, säger projektchefen i Finland Satu Roberg.

 

Hon är glad att Grankulla stad beslöt sig för att gå med i Biophilia eftersom lärarna håller hög professionell nivå och skolorna är öppna för experiment med nya inlärningsmetoder, medier och tekonologier.

 

– Samtidigt kan vi passa på att utveckla lokala och nordiska samarbetsnätverk. Det kommer att bli oerhört intressant att om några år se vilka resultat vi har nått och jämföra dem med de övriga nordiska länderna.

 

Projektets huvudfinansiärer är Nordiska ministerrådet och kultur- och undervisningsministeriet på Island. Varje deltagare får utbildningsmaterial, ekonomiskt bistånd, kontinuerlig vägledning av isländska experter under projektperioden som, om den inte förlängs, är tre år.

Alla som vill har tillgång till undervisningsmaterialet i Biophilia-världen här: www.biophiliaeducational.org

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *