| - Historia

Barnhemmen i Grankulla, del 2/2

Hundratals barn har under Grankullas mer än hundraåriga existens under olika tider bott på de sex privata barnhem som verkat i staden. Vi berättar om de tre nyaste barnhemmen i denna artikel, de tre äldre beskrevs i förra numret.

Tre nya barnhem grundades efter krigsåren. Av dem fungerar bara Tirlittan i dag, liksom det äldsta på orten, Hurtigs barnhem. Är det månne så att barnhemmens tid är förbi i Grankulla?

Zigenarmissionen

1960 öppnade Zigenarmissionen, som det då kallades, ett ungdomshem i en gammal villa vid Stationsvägen 8. På tomten fanns också en annan byggnad.

Gruppbild av barnen vid Stationsvägen 8 under 1970-talet.

Läget var utmärkt med nära väg till ortens skolor, trafikförbindelser och butiker. Verksamheten leddes av en direktion. Som läkare fungerade köpingsläkaren. Dagsprogrammet var relativt stramt, med fasta klockslag för ungdomarnas liv i hemmet.

I en av årsberättelserna sägs att missionens barnoch ungdomshem utvecklas och växer tillsammans med barnen. I Grankulla upphörde verksamheten emellertid redan efter ca tio år. I dag heter missionen Romano Missio och har sitt kansli i Malm.

Missionen sålde sin tomt till ett stort byggnadsbolag som 1982 köpte även tomten invid, med adress Bredavägen 6. Där hade Tilly Soldans barnhem verkat till 1931, varefter Grankulla församlingar varit ägare ända till försäljningen 1982. Den dubbla tomten bebyggdes under 1980-talet med höghus.

Tonårshemmet Svalan

1978 introducerades ett nytt barn- och ungdomshem i Grankulla, Tonårshemmet Svalan. Det fanns i tio år vid Badets väg 12.

I det här huset vid Badets väg 12 fanns tonårshemmet Svalan i ca tio år. Fotografiet är från vintern 2015.

Verksamheten, på kristen grund, var underställd socialoch länsstyrelsen och leddes av Föreningen i Mors ställe.

Namnen Gunni och Erik Hedman är starkt förknippade med verksamheten. De hade startat tonårshemmet redan tidigare, på Degerö i Helsingfors, men sålde hemmets tre lägenheter där för villan i Grankulla.

Själv flyttade Hedmans till Sportvägen.

1988 såldes villan och verksamheten upphörde i Grankulla.

Barnhemmet Tirlittan

Ännu ett barnhem skulle inleda verksamhet i Grankulla, nämligen Tirlittan som hörde till Rädda barnen och slog upp dörrarna till hemmet vid Kandidatgränden 1 år 2000.

Tirlittan vid Kandidatgränden 1. Fotografiet är från vintern 2015.

För närvarande bor det sju barn eller unga i ålder 7–18 år i barnhemmets egnahemshus, vars villaomgivning är lugn och vacker. Barnen och ungdomarna har alla en egen vårdare.

I Tirlittan finns vardagsrum och kök i första våningen. Nere i källaren finns en bastu med hobbyrum. Barnen har egna rum i översta våningen.

Till huset hör en stor tomt med möjligheter till olika utespel.

Konceptet här känns som den rätta lösningen för ett barnhem, litet och hemlikt.

Trots sin litenhet har Grankulla under 100 år rymt hela sex barnhem och under årens lopp erbjudit hundratals barn ett hem, skolor, vänner och fritidsintressen. Det har gett barnen en god grund för livet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *