| URHEILU - IDROTT

Ny allaktivitetshall föreslås

Grankulla Konståkningsklubb och GrIFK Ishockey har långtgående planer på att låta bygga en övningsishall som fortsättning på den nuvarande ishallen. Bygget är privatfinansierat. Allaktivitetshallen gör det möjligt för 1500 barn att idrotta.

Att barn och ungdomar idrottar mindre och tillbringar mer tid framför tv- och datorskärmen är ett aktuellt problem. Bristen på motion börjar redan synas i kommunernas ökade hälsoutgifter. Enligt UKKinstitutet är helhetskostnaderna som fysisk inaktivitet leder till i dagsläget kring 3–4 miljarder euro i Finland.

Motion borde göras till en naturlig del av barn och ungas liv för att de ska få den rekommenderade mängden motion på 14 timmar i veckan. Idrott borde vara meningsfullt och lätt att förverkliga. Grankulla Konståkningsklubb och GrIFK Ishockey får redan cirka 700 barn och unga att röra på sig. Den nya hallen möjliggör att konst- åkningsklubben kan erbjuda även konståkning utan tävlingstvång.

För GrIFK Ishockeys del betyder det att föreningen i framtiden även kan erbjuda ishockey för 13–17 åringar, som ej vill eller kan spela i tävlingslag. Det har framkommit ett stort behov för denna typ av verksamhet. Den ökade mängden is gör det även möjligt, att bilda hockeylag för flickor och mammor. Gymnaster, fotbollsspelare och skidåkare kan också utnyttja hallen. I den nya hallen planeras utöver träningsutrymmena även en separat gymnastiksal. Den skulle inte bara vara tillgänglig för konståkare och ishockeyspelare utan även för Grankulla gymnastikförenings cirka 400 gymnaster. De skulle få ett träningsutrymme som passar utmärkt för deras gren istället för bollhallen där de nu tränar. Samtidigt blir fler turer lediga i bollhallen som andra grenar, till exempel handbollen och innebandyn, kan använda.

Det kommer även att finnas ett gym i hallen som utökar antalet användare ännu mer. GrIFK Fotboll och GrIFK Alpine kan dra nytta av både gymmet och de andra utrymmena i sina träningar. Föreningarna får även de omklädningsrum och förrådsutrymmen som de så väl behöver. För att röra på sig behö- ver man inte vara föreningsaktiv. Barn och ungas idrottsverksamhet skulle inte enbart ske kvällstid eftersom den nya hallen möjliggör att eftermiddagsklubbar kan utöva sin verksamhet där. Man får barnen att röra på sig istället för att de tillbringar sina eftermiddagar framför datorn.

Det är också viktigt att föräldrarna tar hand om sin egen kondition. Gymmet och instruerade motionspass gör det möjligt för föräldrarna att idrotta samtidigt som barnen har träningar. För seniorer kan det ordnas olika idrottsprogram under dagen. Byggandet börjar när lånet är säkrat. Grankulla Konståkningsklubb och GrIFK Ishockey grundade i mars ett hallbolag vars uppgift är att kontrollera bygget och disponeringen av hallen. I Esbo är en stor del av ishallarna privatägda och det har visat sig vara ett fungerande koncept. Ishallsbolaget finansierar projektet med banklån.

Det enda som kan bli ett hinder är låneräntan som är för hög om staden inte går i borgen för lånet. Föreningarnas önskan är, givetvis, att staden går i borgen för lånet och möjliggör projektet som får många grankullabor i olika åldrar att motionera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *