| KAUPUNKI - STADEN

Vi presenterar: Stadsdirektör Masar

Juris magister Christoffer Masar, 34, valdes enhälligt på fullmäktigemötet 16.11. till ny stadsdirektör fr.o.m. 1.1.2016.

Ilmoitus


Ilmoitus
Grattis till den nya tjänsten!
– Tack, jag väntar ivrigt på att börja.

Då går vi rakt på sak: Vilken är din strategi för att leda ett självständigt Grankulla?
– Ett långsiktigt ekonomiskt program är stommen för all verksamhet. Det enskilt viktigaste är en ekonomi som är i balans på sikt.

Vi bör etablera vilken servicenivån för varje sektor i Grankulla just nu är. Hur mycket kostar servicen och finns det möjlighet att effektivera den ytterligare? Kan någon tjänst anses vara för dyr i förhållande till den servicenivå vi väljer att gå in för.

Tillsammans med stadens ledande tjänstemän och beslutsfattare kommer vi också att analysera vilka områden vi eventuellt vill satsa mer än den lagstadgade miniminivån på.

Vilka är de ekonomiska alternativa linjerna?
– Såsom alltid med ekonomin så är det möjligt att antingen öka på intäkterna eller alternativt hålla utgifterna under kontroll. Åren 2014–2016 har Grankulla exceptionellt stora överlåtelsevinster i form av markförsäljning. År 2017 och framåt ser från ekonomins synvinkel klart svårare ut.

I praktiken måste budgeten i flera års tid vara mycket stram, eller också blir vi i praktiken tvingade till skattehöjningar. Det mest sannolika alternativet under de närmaste åren kommer att vara en kombination av strama budgeter och möjlig skattehöjning. Men väldigt mycket beror också på hur ekonomin utvecklas nationellt.

Det viktigaste är att vi ska ha ett långsiktigt program som gör att de möjliga nedskärningarna sker jämnt och övertänkt och inte så att det blir jättenedskärningar plötsligt.

Ilmoitus


Ilmoitus

På vilket sätt kan du utnyttja din juristkunskap i tjänsten som stadsdirektör?
– Kommunens alla uppgifter och skyldigheter baserar sig på lagstiftning och bl.a. alla beslutsprocesser baserar sig på juridik. Som föredragande står man för det man föredrar. Ramarna för nästan all kommunal verksamhet utgörs av lagstiftningen, så det är helt klart en stor fördel att kunna navigera i den världen.

Ett hurudant kontaktnät hämtar du med dig?
– Mitt kontaktnät är ganska bra, men förstås inte nära nog så bra som Torstens efter 25 år. I Kyrkslätt har jag varit med om samarbetet framför allt i västra Nyland och inom huvudstadsregionen i stort.

Efter de s.k. EKKV-förhandlingarna är mina kontakter till i synnerhet Esbo bra. Jag har också representerat Kyrkslätt i olika mera omfattande organ, såsom Apotti. Där är jag förresten samtidigt Grankullas representant!

Vilka har dina största utmaningar varit som förvaltningsdirektör i Lovisa och Kyrkslätt?
– Då jag började jobba i Lovisa hade de fyra kommunerna Lovisa, Pärnå, Liljendal och Strömfors nyss slagits samman. Det gällde att sammanjämka ett nytt Lovisa, att arbeta fram en ny gemensam kultur.

Jag vill inte skrämma upp någon här, men måste trots allt nämna samarbetsförhandlingarna i Kyrkslätt då du frå- gar om de största utmaningarna; under det första halvåret skötte jag nämligen uppsägningar och permitteringar där.

Är det något du känner stor oro för när du tänker på din nya tjänst?
– Inte direkt. Visst är jobbet krävande och utmaningarna med ekonomin och hälso- och vårdreformen stora, men jag känner inte direkt någon stor oro inför framtiden.

Den här hösten har Eira sjukhus öppnat en privat läkarstation i Grankulla. Samtidigt är kön till hälsocentralens allmänna läkare 2-4 veckor och verksamheten tvingas i exil pga dålig inomhusluft. Hur ser du på den kommunala hälsovårdens framtid i vår stad, hur kan den hållas på hög nivå och konkurrenskraftig?
– Jag känner ännu inte till helheten inom hälsovården i Grankulla eller läkaravtalen här i detalj och drar mig därför för att uttala mig i den här frågan. Men det jag förstås kan konstatera är att vissa kommuner har lyckats locka läkare med tillräckligt attraktiva lokala paket.

Grankulla har nyligen i medierna beskrivits som “ghetto med guldkant”. Artikeln hänvisade till den allt högre arbetslösheten bland högt utbildade i staden. Ser du något staden kunde göra för att förhindra att arbetslösheten här stiger ytterligare?
– Tyvärr är det den nationella ekonomin, och huvudstadsregionens, som är avgörande i den här frågan. En enskild stad kan inte göra vad som helst, men vissa stödåtgärder finns och en del av dem har vi prövat på i Kyrkslätt.

Samarbetet med de lokala företagarna är i alla lägen viktigt. Jag vill etablera en öppen och konstruktiv relation med dem. I den andan ska jag bjuda in dem så att vi lär känna varandra bättre och jag kan lyssna till deras budskap.

Grankullas skolor håller hög nivå, särskilt gymnasierna verkar bara bli bättre och bättre. Samtidigt lever vi i sammanslagningarnas och de stora enheternas tidevarv. Är du för att skolorna hålls skilda eller går ihop under samma finsk-svenska tak?
– Ifall man helt skulle slå ihop skolorna finns det en risk att inlärningen för språkminoriteten blir lidande. Administrativt kan sammanslagningar i vissa fall emellertid vara motiverade och åstadkomma besparingar. Lokaler såsom stora gymnastiksalar och laboratorier med dyr utrustning kunde eventuellt utnyttjas för båda språkgrupperna.

Någon kan tycka att du är ung, bara 34 år?
– Frågan om åldern brukar ju lösa sig själv – plötsligt är man inte ung längre! Min erfarenhet från kommunsektorn kan emellertid med fog anses lång och mångsidig; jag har stötts och blötts i många och långa förhandlingar av olika typ.

Jag ansågs vara ung när jag började som förvaltningsdirektör och stadsjurist i Lovisa. Sedan ansågs jag vara ung när jag började som förvaltningsdirektör i Kyrkslätt. Och nu anses jag ung här i Grankulla.

Hur planerar du att lära känna Grankulla och Grankullaborna?
– Jag kommer att besöka skolor, daghem, föreningar, olika sektorers anställda för att lyssna till och lära av dem. Jag är också en vän av öppna invånarkvällar vid viktigare angelägenheter och överväger vilka sociala medier jag ska använda för att hålla kontakt med så många Grankullabor som möjligt.

Spelar du handboll, tennis eller skidar du slalom?
– Ingen av de tre tyvärr. Däremot är min kusin Thomas Lindström tränare för handbollslaget Akilles och hans syster Annika Lindström har varit handbollsmålvakt på hög nivå och bl.a. vunnit några SM-guld med HIFK ladies. S

jälv har jag just ingen fritid överhuvudtaget just nu, men försöker yoga och läser i synnerhet historieböcker. Vad gäller teater, konstutställningar och musik är jag allätare. Något jag njutit stort av är Grankulla musikfest, som jag besökt under de tre senaste åren.

Tänker du förresten flytta till Grani?
– Svaret är jo, men den exakta tidpunkten är ännu öppen. Min fru och jag flyttade vid påsken in i en nyköpt radhuslägenhet i Kyrkslätt och bor där ett tag framöver. Men visst ska vi flytta till Grani!

 

Christoffer Masar är…

  • Född och uppvuxen i Karleby.
  • Tog sin examen vid Helsingfors universitet, juridiska fakulteten. Har även läst ekonomi vid Åbo Akademi och Stockholms universitet.
  • Kan tala språken finska, svenska, engelska och lite rostig tyska samt norska.
  • Har inga husdjur då ingen tid för att sköta sådana finns. Men är supervän av hundar! I Karleby delade familjen huset med morfar och mormor som hade en Bearded Collie och i högstadieåldern fick Masars en egen Golden Retriever som Christoffer skötte avtalsenligt helt och hållet själv (till mammans stora förvåning).
  • Privatbilism eller kollektivt? Både och. Kom till intervjun i stadshuset med tåg och åkte iväg mot H:fors med buss. Äger en miljövänlig Toyota Prius Hybrid.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *