| - AKTUELLT

Chefsläkare sporrar till en aktiv livstil

Grankulla har fått en ny överläkare när medicine dr. Pia Höglund, specialistläkare i barnsjukdomar, tillträdde tjänsten i augusti.

Ilmoitus


Ilmoitus
Innan hon kom till Grankulla har Höglund bland annat arbetat länge inom Stiftelsen Rinnehemmet, först som chefsläkare för barn- och ungdomstjänsterna och sedan som ledande chefsläkare. Tack vare sin gedigna arbetserfarenhet har Höglund en nyanserad bild av hälsovården och det anslutande servicesystemet. Från början skulle Höglund specialisera sig inom medicinsk genetik.

När hennes egna barn föddes väcktes istället hennes intresse för barnsjukdomar. Höglund tar emot i sitt arbetsrum i en avspänd atmosfär. Hon verkar inte det minsta stressad, trots att hon bara har hunnit med några veckor som chefsläkare här i Grankulla. Tvärtom är hon glad att kunna arbeta inom primärhälsovården som omväxling.

En välfungerande enhet Det nya jobbet är intressant, och Höglund framhåller att hon ännu håller på att sätta sig in i sina nya arbetsuppgifter. Där ingår ansvaret för resultatområdet för hälsovård i sin helhet samt koordineringen av den specialiserade sjukvården. Därtill utgörs en del av arbetstiden av traditionellt mottagningsarbete. Höglund arbetar vid barnrådgivningen och fokuserar framför allt på barnens återkommande hälsoundersökningar.

Höglund säger att stämningen bland de anställda på hälsocentralen är god. Motivationen är hög och de anställda har utmärkta yrkeskunskaper. Läkarnas omsättning är mindre än i medeltal, trots att det varit en del förändringar. Det gör att läkarna och skötarna är bekanta för klienterna och att man alltid blir väl mottagen. Höglund visste sedan tidigare att Grankulla hälsocentral är en liten enhet med välfungerande rutiner, där både personal och klienter trivs. – Här står klienten i fokus. Vår främsta prioritet är alltid stadsbornas hälsa och välfärd.

Motion ger hälsa

Höglund understryker att patientens egen motivation spelar en viktig roll inom hälsovården. Man kan klara av även svåra saker om man har rätt attityd. – Det är vars och ens medborgerliga plikt att ta ansvar för sin egen hälsa, säger hon.

En annan sak som den nya chefsläkaren tycker är viktig är motion. Höglunds beslut om den nya arbetsplatsen i Grankulla påverkades bland annat av arbetsvägen: tidigare körde hon dagligen en lång sträcka med bil. Nu kan hon åka cykel till jobbet. – Motion och friluftsliv gör att man orkar bättre. Det är också ett sätt att umgås med familj och vänner. Det är lätt att lämna tankarna på arbetet bakom sig om man tar sig tid till motion, ensam eller tillsammans, säger Höglund.

Sparåtgärder i sikte

Då vi diskuterar de förändringar och sparåtgärder som kan påverka social- och hälsovårdstjänsterna framhåller Höglund att hon också ser det som sin uppgift att slå vakt om stadsbornas kassakista. – Det finns mycket som fungerar väldigt bra i Grankulla, och det är en bra utgångspunkt när man står inför sparåtgärder. Här finns möjligheter att vidareutveckla verksamhetsmodeller och lösningar som sedan lätt kunde integreras i en större kontext, säger hon. – Vi har ännu ingen klarhet i vilken beslutanderätt och vilka befogenheter vi har inom det framtida servicesystemet för social- och hälsovård.

I Grankulla är man van att få god service så det är viktigt att vår egen organisation fungerar bra trots förändringarna. Höglund tycker inte att man ska ge vika för pessimismen, utan helt enkelt förbereda sig på förändringar. – Jag tror inte att Grankullaborna har någon anledning till oro, men vissa fakta måste man bara inse. Man kommer att bli tvungen att granska produktiviteten och funktionaliteten inom ett flertal sektorer. Det vi behöver nu är klarhet och riksomfattande styrning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *