| KAUPUNKI - STADEN

Kom med, alla unga!

Det är få som inser att man under lektionerna i samhällslära går genom saker som man själv kan vara med och påverka. Någonstans ska man ju börja och det kan vara i den egna kommunens ungdomsfullmäktige.

Grankulla behöver unga beslutsfattare som kan fundera på olika problem och saker. Därför vill jag uppmuntra alla 13–18-åringar att pröva på att delta i vårt ungdomsfullmäktige. Det finns många sätt att påverka i ungdomsfullmäktige. I varje nämnd sitter en representant för ungdomsfullmäktige som ser till att de ungas röst hörs. Ett bra inlägg kan vara värt tio röster trots att representanten själv inte har rösträtt.

Ungdomsfullmäktige får också ge utlåtanden och kan skriva motioner. Ungdomsfullmäktige kan vara bästa sättet att börja ett spännande liv som påverkare i kommunalpolitiken och på det sättet dra sitt strå till stacken i samhället. Om politik inte intresserar så kan man i fullmäktige ordna olika sorters happenings för unga. Kreativitet och aktivitet uppskattas, bara budgeten anger ramarna.

Oberoende vart vägen bär så drar man nytta av att ha suttit i ungdomsfullmäktige. 2.11 kl 17 håller ungdomsfullmäktige ett öppet möte på stadshuset dit alla intresserade ungdomar är välkomna. Bland annat samarbetet med äldrerådet kommer att behandlas och dessutom utdelningen av nämndeplatser för år 2016. Välkomna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *