| KOULUT - SKOLAN

Video i undervisningen

Jag har diskuterat användningen av videofilm i undervisningen med tre gymnasielärare. I vilket syfte och hur har de utnyttjat video i undervisningen? Hurdana utmaningar har de stött på?

En film kan aldrig ersätta läraren. Däremot kan läraren under kursens gång spela in sin undervisning och göra en repetitionsvideo som kan användas vid kursens slut. Då föreläsningen finns på video får läraren tid att hjälpa eleverna. Digital video är dessutom en hållbar återvinningsprodukt. Återkommande teman, aktiviteter och allmän utrustning kan lätt demonstreras på nytt med hjälp av videoklipp.

En undervisningsvideo kan produceras på datorskärmen, och man kan spela in tal via datorns mikrofon. En videofilm som görs på detta sätt kan delas med eleverna via kursens webbplats eller på kursens egen digitala inlärningsplattform. Eleven kan då själv välja den tid och plats som passar bäst för att se filmen. Videoinspelat material stöder med andra ord varje elevs individuella lärostig och hjälper också eleverna att utveckla sina inlärningsfärdigheter. I med t.ex. en geometrikurs kan man tillämpa det s.k. omvända klassrummet: läxorna och föreläsningarna byter plats sinsemellan.

Eleverna ser självständigt föreläsningarna i form av videofilm och sedan gör man övningarna då läraren är närvarande (se infoboxen nedan om det omvända klassrummet). Vi begrundade också möjligheten att ge eleven i uppgift att göra en videofilm. Ett videoklipp kunde förmedla en annorlunda bild av elevens kunskaper än den som kommer fram i skriftliga provsvar, och samtidigt skulle elevernas synvinkel komma med i skolans utveckling av digitala läromedel och undervisningsmaterial.

En utmaning i sammanhanget är den tid det skulle ta att gå igenom allt material på video. Eleverna vill ha videoklipp och använder dem till repetition och då de förbereder sig för prov. Eleverna vill ha videofilmer som är gjorda av just deras egna lärare. Det finns också en annan orsak för läraren att göra sina undervisningsfilmer själv: när läraren gör filmen själv passar den bäst ihop med lärarens egen kurs och undervisningsstil. Stöd med videofilmandet får lärarna genom att nätverka även utanför den egna skolan.

Det är viktigt att skrota eventuella överdrivna kvalitetskrav. Här hjälper det att man vanligen bara har en begränsad tidsresurs. Vårt budskap till lärare som planerar egna videofilmer är kort och gott detta: det väsentliga i innehållet går att få fram utan övertidsjobb, men bästa resultatet får man genom att göra filmen själv.

 

Bakgrund

Det omvända klassrummet (flipped classroom) innebär att de föreläsningar en kurs innehåller har bandats in som filmer. Eleverna ser filmerna innan de kommer till timmen, t.ex. hemma, och undervisningstiden i klassrummet används till övningar kring ämnet under ledning av läraren.

Med i arbetsgruppen är: Jarkko Mylläri, läromiljöutvecklare Eva-Kaarina Kärpijoki, GGs lärare i biologi och geografi Robert Lindholm, GGs matematiklärare Joni Lehtola, Kauniaisten lukios lärare i matematik och informationsteknik Se ett exempel på hur videofilm används som repetitionsmaterial på en kurs i matematik: bit.ly/MAA7Rep1

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *