| KOULUT - SKOLAN

Lärare Kekki och Kankkunen tilldelades

Två lärare i Grankullas finska skolor har i år fått pris som årets lärare. Det är biologi- och geografilärare Jarmo Kankkunen och språkläraren i engelska och svenska Marjo Kekki.

Kankkunen utsågs till årets biologi- och geografilärare av Biologi- och geografilärarnas förbund, BMOL, Kekki av Språklärarförbundet i Finland, SUKOL. Kankkunen är en aktiv geograf, som utöver undervisningen har varit med och skrivit läroböcker. Han fungerar som expert i arbetsgruppen för poängräkning i studentskrivningarna i geografi.

Isin skola drar Kankkunen också en valbar kurs i u-landsgeografi, som i flera år redan har utmynnat i en resa till Kenya. Genom den kursen har globala frågor fått synlighet i medierna via resebloggar och tidningsartiklar. I biologiundervisningen betonar Kankkunen observation och ett undersökande grepp. I många av kurserna rör man sig i naturen och lär sig överlevnadskonster.

Marjo Kekki igen har jobbat som språklärare sedan år 1994 då hon började i Tampereen Normaalikoulu. Till Grankulla kom hon år 2001 efter ett tidigare år som vikarie i skolan. Marjo testar ivrigt på allt nytt. På nätet finns många möjligheter och mycket användbart material för eleverna. Att koordinera internationellt utbyte ligger Kekki nära om hjärtat.

Riktiga språkkontakter är ett roligt och effektivt sätt att göra lektionerna mer autentiska. Många år senare kan man få höra att ett utbyte i högstadiet finns kvar i minnet och att det var det som gjorde att eleven sen vågade åka på ett utbytesår. Marja berättar att trots att hon redan undervisat i tjugo år blir hon fortfarande entusiastisk i sitt jobb. Hon tackar också sina kolleger som enligt henne alla kunde få titeln årets lärare. Tillsammans är vi mer och kraften ligger i samarbetet!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *