| KAUPUNKI - STADEN

Haikuer, behandlingstider och glädje i lärande

Jag diskuterade nyligen förändringar som datatekniken fört med sig med fyra personer jag träffade i simhallen.

KG10_KOKOHELAGRANI
Riitta Rossilahti är en Granibo som njuter av sitt pensionärsliv. Hon har sina rötter i Nordkarelen men också en droppe finlandssvenskt blod. Riittas haikublogg: haikubyriitta.blogspot.fi. Milla Mäenpää har jobbat som mammaledighetsvikarie på skönhetssalongen Paulette sedan 2013. www.kauneushoitolapaulette.fi Ville Keskiharju och Turo Virkki ger datatekniskt stöd till stadens skolor och andra enheter. www.grankulla.fi.

Samtalet gled in på frågor som engagerar oss alla: mobil utrustning samt olika fenomen och utmaningar som den snabba utvecklingen och spridningen av modern teknik gett upphov till.

Riitta Rossilahti har gjort sina haikudikter tillgängliga för alla. För Riitta hade det varit en inspirerande upplevelse när en känd litteraturbloggare berättade att hon äger alla de tre haikuböcker som Riitta gett ut.

För Milla Mäenpää och för småföretag har nätkommunikation i realtid en stor betydelse: företaget måste gå att hitta, och information som gäller erbjudanden och nyheter bör nå kunderna.

Enligt Turo Virkki och Ville Keskiharju gagnar elevers iver att använda datateknik också skolgången och lärandet.

Riitta skulle gärna ha en pekdator. Med den kunde hon studera italienska, skriva haikuer eller uppdatera sin blogg under tågresor. Milla använder sin pekdator för att svara på e-post från kunder och uppdatera skönhetssalongens Facebooksidor och webbplats. Turo och Ville vet hur en skolelev kan presentera sina framsteg i skolan för föräldrarna och hur pekdatorerna kanske någon vacker dag gör allt papper och alla läroböcker onödiga.

Tekniken föranleder också huvudbry och utmaningar. Riitta funderar på om det skulle vara bra för den som jämt fingrar på sin smarttelefon att emellanåt ge sig ut i bärskogen eller prata med andra passagerare på tåget. Hon tycker att vi inte behöver gå över till enbart digitala system.

Också en gammaldags tidsbeställningsbok fungerar bra i ett småföretag.

Ur Villes och Turos synvinkel gäller det att se till att uppsjön av mobilspel och appar inte får proportionerna i barnens tidsanvändning att tippa åt fel håll. Det handlar om hur mycket tid de använder dels framför rutan, dels i samtal ansikte mot ansikte och för motion.

En sak vi enas om är att tekniken hjälper oss och möjliggör bra saker. Skönhetssalongen kan informera sina kunder per e-post om en tid som just blivit ledig.

Simhallsdörren räknar besökarna och kassaapparaten har automatisk förbindelse med reskontran.

En elev som brinner för teknik kan inte förvärva bara kunskap utan därtill den viktiga färdigheten att välja arbetsredskap. ”

I en bra lärmiljö kan man röra sig fritt, och den är färggrann och vacker. Skönhet är något nästan heligt för mig”, säger Riitta.

Skönhet är ett centralt värde för många av oss, men frihet och rörlighet är viktiga för varenda en. Må den teknik vi använder främja alla de här sakerna också under år 2016!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *