| KOULUT - SKOLAN

Grankulla, en av HundrED?

I tidningen Opettaja (1/2016) kan man läsa att Grankullas skolor aspirerar på att bli en av HundrED-skolorna. Bakom HundrED, som har ambitionen att bli världens största skolutvecklingsprojekt, står medieprofilen Saku Tuominen. HundrED vill att Finlands skolor också i framtiden ska vara förebilder för andra och projektet är ett av statsrådets Finland 100-projekt.

En av Grankullas kandidater för HundrED är Coding Together-projektet. Med i projektet är en klass i åk 3 i Mäntymäen koulu, Granhultsskolan och en skola i Washington DC. Eleverna kommunicerar på engelska, finska och svenska och lär sig dessutom kodning. De ska lösa olika problem tillsammans på en gemensam digital plattform och bygga robotar. När jag i januari besöker Mäntymäen koulu är det tydligt att eleverna är förväntansfulla. De förbereder frågor på svenska inför sin första träff med Granhultseleverna och läraren Sari Marjo-Seppälä berättar att de kaliforniska eleverna redan byggt en robot som är på väg med posten till Finland.

I ett tidigare projekt, Aquanauts, jobbade Mäntymäen koulu med samma kaliforniska skola, men då handlade det om att studera vattenfenomen genom observationer och analyser som samlades på en digital plattform. Samarbetet fungerade fint trots tidsskillnaden och i slutet av projektet samlades eleverna i en gemensam skola i realtid. Den skoldagen ordnades för Mäntymäkieleverna på kvällen.

Med öppet sinnelag och med hjälp av de möjligheter digitaliseringen och läroplanerna ger kan vi i skolan arbeta med fenomen och ämnesövergripande helheter, som är motiverande och som motsvarar verkligheten utanför skolan och framtidens kompetensbehov.

  • Det finaste i projektet är att kasta sig in i en gemensam planering, där inte ens den vildaste idé bromsas”, tycker lärarna i projektet.

Med en sådan attityd hoppas vi att Grankullas skolor kan bli en av föregångarskolorna i HundrED.

Läs mer om projektet i tidningen Opettaja (s. 6): http://content.opettaja.fi/epaper/20160115/

eller här: http://kokohelagrani.fi/project/aquanauts-coding-together/

Här info om HundrED: http://hundred.fi/fi

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *